Proff
Proff

Foodora Norway AS

Org nr996 691 349
AdresseWaldemar Thranes gate 98, 0175 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 5771 7681 162300833
Leder annen godtgjørelse6106403149

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter654 792596 469333 012141 656101 559
Annen driftsinntekt98 43439 76511 0434 0826 014
Sum driftsinntekter753 226636 234344 055145 738107 572
Varekostnad5078899-0
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader268 580208 207138 027105 61681 078
Herav kun lønn218 832173 506114 67889 50669 426
Ordinære avskrivninger4 5903 2422 1231 239430
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader570 399485 244238 23889 91035 784
Driftsresultat−90 850−60 545−34 433−51 029−9 720
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1711376044
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 0861 0912 19632
Sum finansinntekter1 1021 1022 2326346
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3322315
Andre finanskostnader1 9621 1882 412696414
Sum annen finanskostnad1 9621 1882 412696414
Sum finanskostnader2 6651 5503 1732 6131 480
Resultat før skatt−92 413−60 993−35 373−53 578−11 153
Sum skatt0----
Ordinært resultat−92 413−60 993−35 373−53 578−11 153
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−92 413−60 993−35 373−53 578−11 153
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler7 6629 9794 2383 113873
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler7 1358 7083 6963 001854
Sum varige driftsmidler7 1358 7083 6963 001854
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer5271 27154211219
Sum finansielle anleggsmidler5271 27154211219
Sum varelager-----
Kundefordringer22 30914 4532 3881 6496 861
Konsernfordringer----1 429
Sum fordringer36 82932 74023 9242 6919 099
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post94 66873 94652 39033 83237 963
Sum Kasse/Bank/Post94 66873 94652 39033 83237 963
Sum omløpsmidler131 498106 68576 31436 52347 062
Sum eiendeler139 159116 66580 55139 63647 935
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital105 4988 4747 019--
Sum innskutt egenkapital7 251193 322133 42784 90818 908
Sum opptjent egenkapital0−190 682−129 690−94 317−40 738
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital7 2512 6393 737−9 409−21 830
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital---5 99116 174
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0005 99116 174
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld53 90361 10030 76117 13231 039
Skyldig offentlige avgifter40 14225 02919 49011 32710 365
Kortsiktig konserngjeld---01 543
Annen kortsiktig gjeld37 86427 89626 56314 59510 645
Sum kortsiktig gjeld131 908114 02576 81443 05453 592
Sum gjeld131 908114 02576 81449 04569 766
SUM EGENKAPITAL OG GJELD139 159116 66580 55139 63647 935
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Foodora Norway AS

Org nr 996 691 349

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo