Proff
Proff

Fjordkraft AS

Org nr976 944 682
AdresseFolke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn9953 2313 1673 0753 150
Leder annen godtgjørelse601 4161 350300150

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter21 206 88211 349 2253 324 9536 313 6286 012 109
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter21 206 88211 349 2253 324 9536 313 6286 012 109
Varekostnad19 755 9349 927 5261 994 1825 144 8285 022 670
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader288 780330 170283 969229 169211 046
Herav kun lønn217 134251 309221 933196 070159 197
Ordinære avskrivninger202 368198 287164 725152 947121 298
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader450 379330 340372 126327 390335 418
Driftsresultat509 421562 902509 951459 294321 677
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt17 15010 18013 33017 33912 739
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt30 00076 20479 94253 98949 225
Sum finansinntekter47 15086 38493 27271 32861 964
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad88 6548 7905 7349 4454 739
Andre finanskostnader8 03621 0606 6254 6694 717
Sum annen finanskostnad8 03621 0606 6254 6694 717
Sum finanskostnader96 69029 85012 35914 1149 456
Resultat før skatt459 881619 436590 864516 508374 185
Sum skatt45 72782 95491 222110 89677 642
Ordinært resultat414 154536 482499 642405 612296 543
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat414 154536 482499 642405 612296 543
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill73 82573 82510 84710 847-
Sum immaterielle midler208 233232 687134 491123 62796 524
Sum anleggsmidler2 196 0361 161 458795 436767 621666 703
Tomter, bygninger og annen fast eiendom59 68173 16158 45055 966-
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler4 5026 3984 9666 0742 672
Sum varige driftsmidler64 18379 55963 41662 0402 672
Aksjer/Investeringer i datterselskap409 539409 539409 539409 539409 539
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer1 514 081439 673187 990172 415157 968
Sum finansielle anleggsmidler1 923 620849 212597 529581 954567 507
Sum varelager4192 0761 075794533
Kundefordringer6 175 3114 318 931873 2031 466 1731 777 005
Konsernfordringer1 389 910838 263317 86953 989183 231
Sum fordringer7 584 0465 181 5781 325 6001 640 7242 480 781
Sum investeringer1 287 660571 190--0
Kasse/Bank/Post21 73318 8493 905728 606338 278
Sum Kasse/Bank/Post21 73318 8493 905728 606338 278
Sum omløpsmidler8 893 8585 773 6931 330 5802 370 1242 819 592
Sum eiendeler11 089 8946 935 1512 126 0163 137 7453 486 295
Aksje/Selskapskapital31 35231 35231 35231 35231 352
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital265 987265 987156 384156 384156 384
Sum opptjent egenkapital463 695463 744339 617349 617349 617
Annen egenkapital463 695463 744339 617349 617349 617
Sum egenkapital729 682729 731496 001506 001506 001
Sum avsetninger til forpliktelser106 833108 00892 690127 42081 251
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--0139 000194 600
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1 344 842251 07049 914--
Annen langsiktig gjeld1 344 842251 07049 914--
Sum langsiktig gjeld1 451 675359 078142 604266 420275 851
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld5 439 7014 027 039542 989814 8371 091 657
Skyldig offentlige avgifter196 48022 20542 590103 86615 481
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld1 063 629191 86191 910373 150272 940
Annen kortsiktig gjeld2 112 8181 193 565354 738594 876969 077
Sum kortsiktig gjeld8 908 5375 846 3421 487 4112 365 3242 704 443
Sum gjeld10 360 2126 205 4201 630 0152 631 7442 980 294
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 089 8946 935 1512 126 0163 137 7453 486 295
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Fjordkraft AS

Org nr 976 944 682

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo