Proff
Proff

Fagforbundet

Org nr971 075 252

.

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt1 736 4831 713 5211 643 4631 485 7311 431 585
Sum driftsinntekter1 736 4831 713 5211 643 4631 485 7311 431 585
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader437 374401 795355 098350 423318 618
Herav kun lønn289 088268 891252 434238 779229 163
Ordinære avskrivninger24 18116 42715 00815 70315 802
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 280 2551 183 0991 147 9191 060 285976 725
Driftsresultat−5 327112 200125 43859 320120 440
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt13 5893 4175 7637 5124 724
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt−28 11655 05634 45031 4632 357
Sum finansinntekter−14 31258 58240 39039 1117 217
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad01--1
Andre finanskostnader0−3047 048−619197
Sum annen finanskostnad0−3047 048−619197
Sum finanskostnader0−3037 048−619198
Resultat før skatt−19 639171 085158 78099 050127 459
Sum skatt1541661259786
Ordinært resultat−19 793170 919158 65598 953127 373
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−19 793170 919158 65598 953127 373
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler662 663644 563623 542452 202439 361
Tomter, bygninger og annen fast eiendom358 194370 495365 706227 610232 142
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler64 91339 18323 96925 12023 800
Sum varige driftsmidler423 107409 678389 675252 730255 942
Aksjer/Investeringer i datterselskap21 66321 56019 07722 87827 495
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler108 271108 232108 01895 57276 664
Andre fordringer97 93695 48697 20771 73770 275
Sum finansielle anleggsmidler239 556234 885233 867199 472183 419
Sum varelager-----
Kundefordringer6 1318 9999 8937 3382 682
Konsernfordringer-----
Sum fordringer35 61572 81648 83733 90160 168
Sum investeringer698 194735 683601 069340 457242 004
Kasse/Bank/Post609 952551 303555 459473 282450 169
Sum Kasse/Bank/Post609 952551 303555 459473 282450 169
Sum omløpsmidler1 343 7611 359 8021 205 365847 640752 341
Sum eiendeler2 006 4242 004 3651 828 9071 299 8421 191 702
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital1 725 7841 745 5771 574 6581 047 655948 702
Annen egenkapital1 725 7841 745 5771 574 6581 047 655948 702
Sum egenkapital1 725 7841 745 5771 574 6581 047 655948 702
Sum avsetninger til forpliktelser106 56582 83777 46086 49398 884
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld106 56582 83777 46086 49398 884
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld37 51832 53947 49231 06028 066
Skyldig offentlige avgifter28 40026 83225 87725 32422 713
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld108 043116 491103 335109 23893 271
Sum kortsiktig gjeld174 075175 949176 787165 693144 116
Sum gjeld280 640258 786254 247252 186243 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 006 4242 004 3631 828 9051 299 8411 191 702
Garantistillelser8 040-7 8287 8285 278
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Fagforbundet

Org nr 971 075 252

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo