Proff
Proff

Ex Celsius Global Services Gmbh

Org nr823 330 332
AdresseBgm-Dr-Nebel-Str. 14 DE-97816 LOHR

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn----
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter009440
Annen driftsinntekt----
Sum driftsinntekter009440
Varekostnad----
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader-0117-
Herav kun lønn0-75-
Ordinære avskrivninger----
Nedskrivning----
Andre driftskostnader0-00
Driftsresultat008280
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt0---
Sum finansinntekter0---
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad----
Andre finanskostnader0---
Sum annen finanskostnad0---
Sum finanskostnader0---
Resultat før skatt008280
Sum skatt----
Ordinært resultat008280
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat008280
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler----
Sum anleggsmidler0000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0---
Sum varige driftsmidler0---
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler----
Sum varelager----
Kundefordringer1 1801 1801 180-
Konsernfordringer----
Sum fordringer1 1801 1801 180-
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post----
Sum Kasse/Bank/Post----
Sum omløpsmidler1 1801 1801 1800
Sum eiendeler1 1801 1801 1800
Aksje/Selskapskapital0---
Annen innskutt egenkapital----
Sum innskutt egenkapital0---
Sum opptjent egenkapital828828828-
Annen egenkapital828828828-
Sum egenkapital8288288280
Sum avsetninger til forpliktelser0---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld353353353-
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld3533533530
Gjeld til kredittinstitusjoner0---
Leverandørgjeld----
Skyldig offentlige avgifter----
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld----
Sum kortsiktig gjeld0---
Sum gjeld3533533530
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 1801 1801 1800
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Ex Celsius Global Services Gmbh

Org nr 823 330 332

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo