Proff
Proff

Etterforsker1 Gruppen AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr913 193 458
AdresseGokstadveien 18, 3216 Sandefjord

Vi har 45 eksperter innen mange fagfelt, fra barnefordeling og utroskap til kriminalsaker og svindel. Vi bruker et av EUs mest anerkjente laboratorier til DNA-testing og andre avanserte undersøkelser. Etterforsker1 er representert med en eller flere privatetterforskere og detektiver i mange norske byer. Vi er medlem av flere organisasjoner som gir oss tilgang til et bredt internasjonalt nettverk. Vi tilbyr tjenester som etterforsking, bistand i forbindelse med skilsmisse- og barnesaker, spaning, bistand i forsikringssaker, sikring av fingeravtrykk, DNA-tester for å stadfeste biologisk opphav.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn186185186185187
Leder annen godtgjørelse172301424

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 9433 2622 1211 9881 488
Annen driftsinntekt--000
Sum driftsinntekter2 9433 2622 1211 9881 488
Varekostnad341292394216222
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader287424285279310
Herav kun lønn216333222213229
Ordinære avskrivninger302927134
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 0811 7261 165910780
Driftsresultat203792249570171
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt42621
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--001
Sum finansinntekter42622
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00100
Andre finanskostnader00001
Sum annen finanskostnad00001
Sum finanskostnader00101
Resultat før skatt207794254571172
Sum skatt611775712840
Ordinært resultat146617197443132
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat146617197443132
Ordinært utbytte--250150-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--250150-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill--0812
Sum immaterielle midler--0812
Sum anleggsmidler9512610611543
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler64947475-
Sum varige driftsmidler64947475-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler3131313131
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler3131313131
Sum varelager-----
Kundefordringer56664829237
Konsernfordringer-----
Sum fordringer70716830350
Sum investeringer400200---
Kasse/Bank/Post1 2771 7141 2201 038676
Sum Kasse/Bank/Post1 2771 7141 2201 038676
Sum omløpsmidler1 7471 9851 2871 340726
Sum eiendeler1 8422 1101 3931 455770
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital1 2231 077460513220
Annen egenkapital1 2231 077460513220
Sum egenkapital1 3231 177560613320
Sum avsetninger til forpliktelser3545-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld35450
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld89221133132
Skyldig offentlige avgifter941698713137
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld270561320402341
Sum kortsiktig gjeld516928828837450
Sum gjeld519933833842450
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 8422 1101 3931 455770
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6983132

Åpningstider

Mandag
Døgnåpent
Tirsdag
Døgnåpent
Onsdag
Døgnåpent
Torsdag
Døgnåpent
Fredag
Døgnåpent
Lørdag
Døgnåpent
Søndag
Døgnåpent

Mer info fra Forvalt

Etterforsker1 Gruppen AS

Org nr 913 193 458

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo