Proff
Proff

Elite Media AS

Org nr886 960 212
AdresseNarmovegen 564, 2323 Ingeberg

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--821949868
Leder annen godtgjørelse--34413

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter12 33715 06812 07813 55211 572
Annen driftsinntekt06716--
Sum driftsinntekter12 33715 13512 09513 55211 572
Varekostnad2 5212 7852 0862 0831 665
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9 1579 0596 50810 0177 733
Herav kun lønn7 4217 7145 5288 3896 488
Ordinære avskrivninger1627351411
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 5471 4461 9101 6421 874
Driftsresultat−9031 8181 556−204289
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1915212121
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-0000
Sum finansinntekter1915212121
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad138167137217171
Andre finanskostnader07031413
Sum annen finanskostnad07031413
Sum finanskostnader138237169221183
Resultat før skatt−1 0221 5961 408−405126
Sum skatt−223352312−8738
Ordinært resultat−8001 2441 096−31788
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−8001 2441 096−31788
Ordinært utbytte-1 000---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-1 000---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler383160186200124
Sum anleggsmidler389182427441319
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5214445-
Sum varige driftsmidler5214445-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-1197197195
Sum finansielle anleggsmidler11197197195
Sum varelager-----
Kundefordringer746412576920853
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7786017261 1691 112
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 8085 3174 1481 3341 037
Sum Kasse/Bank/Post3 8085 3174 1481 3341 037
Sum omløpsmidler4 5865 9184 8742 5032 149
Sum eiendeler4 9746 0995 3002 9442 468
Aksje/Selskapskapital143143143143143
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital143143143143143
Sum opptjent egenkapital8981 6981 454358675
Annen egenkapital8981 6981 454358675
Sum egenkapital1 0411 8411 597500818
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld24365159217139
Skyldig offentlige avgifter1 0879691 1171 097801
Ordinært utbytte-1 000---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-1 000---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 8221 5942 1181 129710
Sum kortsiktig gjeld3 9334 2593 7042 4441 651
Sum gjeld3 9334 2593 7042 4441 651
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 9746 0995 3002 9442 468
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Elite Media AS

Org nr 886 960 212

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo