Proff
Proff

Elite Media AS

Org nr886 960 212
AdresseNarmovegen 564, 2323 Ingeberg

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---821949
Leder annen godtgjørelse---344

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter11 68312 33715 06812 07813 552
Annen driftsinntekt706716-
Sum driftsinntekter11 69112 33715 13512 09513 552
Varekostnad2 4552 5212 7852 0862 083
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader8 1599 1579 0596 50810 017
Herav kun lønn6 6977 4217 7145 5288 389
Ordinære avskrivninger516273514
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader8101 5471 4461 9101 642
Driftsresultat261−9031 8181 556−204
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt8419152121
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0-000
Sum finansinntekter8419152121
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad149138167137217
Andre finanskostnader1070314
Sum annen finanskostnad1070314
Sum finanskostnader150138237169221
Resultat før skatt195−1 0221 5961 408−405
Sum skatt62−223352312−87
Ordinært resultat133−8001 2441 096−317
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat266−8001 2441 096−317
Ordinært utbytte--1 000--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--1 000--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler320383160186200
Sum anleggsmidler320389182427441
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler05214445
Sum varige driftsmidler05214445
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer--1197197
Sum finansielle anleggsmidler-11197197
Sum varelager-----
Kundefordringer946746412576920
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 5147786017261 169
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 8363 8085 3174 1481 334
Sum Kasse/Bank/Post3 8363 8085 3174 1481 334
Sum omløpsmidler5 3504 5865 9184 8742 503
Sum eiendeler5 6714 9746 0995 3002 944
Aksje/Selskapskapital143143143143143
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital143143143143143
Sum opptjent egenkapital1 0318981 6981 454358
Annen egenkapital1 0318981 6981 454358
Sum egenkapital1 1741 0411 8411 597500
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld43524365159217
Skyldig offentlige avgifter1 1991 0879691 1171 097
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 8632 8221 5942 1181 129
Sum kortsiktig gjeld4 4973 9334 2593 7042 444
Sum gjeld4 4973 9334 2593 7042 444
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 6714 9746 0995 3002 944
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Elite Media AS

Org nr 886 960 212

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo