Proff
Proff

Eks Serv AS

Org nr911 566 923
AdresseHeggeliveien 40, 0375 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter11 7728 65611 00910 5439 560
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter11 7728 65611 00910 5439 560
Varekostnad--02775
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader11111
Herav kun lønn44440
Ordinære avskrivninger-061115
Nedskrivning---0-
Andre driftskostnader276118180246289
Driftsresultat11 4958 53710 82210 2589 180
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt115517136-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2 4868 7659 937528841
Sum finansinntekter2 6018 7709 955664841
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1-150149-
Andre finanskostnader3 7381 5393 2063 4152 808
Sum annen finanskostnad3 7381 5393 2063 4152 808
Sum finanskostnader5 4351 5393 5164 2532 808
Resultat før skatt8 66115 76717 2616 6707 213
Sum skatt2 4841 8831 8622 0942 190
Ordinært resultat6 17813 88415 3994 5755 024
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat6 17813 88415 3994 5755 024
Ordinært utbytte5 1005 600---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 1005 600---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-000-
Sum anleggsmidler30 1644354354411 074
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler--0617
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---0-
Sum varige driftsmidler--0617
Aksjer/Investeringer i datterselskap0000-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 995435435435435
Andre fordringer28 169--0622
Sum finansielle anleggsmidler30 1644354354351 057
Sum varelager-----
Kundefordringer0785891 9191 594
Konsernfordringer-----
Sum fordringer13128 19226 26623 23418 027
Sum investeringer13 61416 76912 2467 3739 853
Kasse/Bank/Post8 6684 4562 5996 7296 729
Sum Kasse/Bank/Post8 6684 4562 5996 7296 729
Sum omløpsmidler22 41349 41741 11137 33634 610
Sum eiendeler52 57849 85241 54637 77735 684
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital46 33545 25736 97326 62424 449
Annen egenkapital46 33545 25736 97326 62424 449
Sum egenkapital46 36545 28737 00326 65424 479
Sum avsetninger til forpliktelser-0000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner--07 6247 546
Leverandørgjeld1 3481 3991 4001 4021 400
Skyldig offentlige avgifter11111
Ordinært utbytte5 1005 600---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 1005 600---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 3801 2811 280266
Sum kortsiktig gjeld6 2134 5644 54311 12311 205
Sum gjeld6 2134 5644 54311 12311 205
SUM EGENKAPITAL OG GJELD52 57849 85241 54637 77735 684
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Eks Serv AS

Org nr 911 566 923

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo