Proff
Proff

Einar Øgrey Industrisand AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr932 132 060
AdresseBirkedalsv. 31, 4640 Søgne

I 1981 startet Einar Øgrey Industrisand AS produksjon av blåsemiddel på Evje. Rå materialet var nikkelslagg fra gruvene der. Produksjonen har ligget på mellom 15.000 – 20.000 tonn i året. Da råstoffet tok slutt, ble det startet opp ny fabrikk i Søgne i mars 1993. Vi er i dag 4 faste ansatte. Råstoffet blir i dag importert fra Tyskland, fra en av Europas største leverandør av blåsemiddel.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--941951941
Leder annen godtgjørelse--194197219

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter22 45422 72423 89027 70930 037
Annen driftsinntekt86513772068
Sum driftsinntekter23 31922 73724 66227 70930 106
Varekostnad12 59911 14911 60514 37015 348
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 8593 7013 4813 6234 185
Herav kun lønn3 1363 0422 9002 9643 422
Ordinære avskrivninger7971 032850943766
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 5213 7464 0393 9304 843
Driftsresultat1 5433 1094 6884 8444 963
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 7022 551604552348
Sum finansinntekter1 7022 551604552348
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader314781257308238
Sum annen finanskostnad314781257308238
Sum finanskostnader314781257308238
Resultat før skatt2 9314 8795 0355 0875 073
Sum skatt3126491 0501 0611 108
Ordinært resultat2 6194 2303 9844 0263 965
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 6194 2303 9844 0263 965
Ordinært utbytte04 0004 0004 0004 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte04 0004 0004 0004 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler12 3939 30110 63010 30111 967
Tomter, bygninger og annen fast eiendom127150172195217
Maskiner/anlegg/biler5965335615920
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3 2232 6863 1662 2142 647
Sum varige driftsmidler3 4092 9003 6733 0243 784
Aksjer/Investeringer i datterselskap5 0005 0005 0005 0005 000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler3 9831 400400--
Andre fordringer-05905-
Sum finansielle anleggsmidler8 9836 4006 9587 2788 183
Sum varelager9161 8479551 9521 532
Kundefordringer8241 2151 1511 7582 631
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 7923 6181 5412 2025 178
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3141 2912 7693 6912 841
Sum Kasse/Bank/Post3141 2912 7693 6912 841
Sum omløpsmidler5 0216 7565 2657 8459 551
Sum eiendeler17 41416 05615 89518 14621 518
Aksje/Selskapskapital245245245245245
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital245245245245245
Sum opptjent egenkapital7 6114 9924 7624 7774 752
Annen egenkapital7 6114 9924 7624 7774 752
Sum egenkapital7 8565 2375 0065 0224 996
Sum avsetninger til forpliktelser264131234103181
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner2 5613 4764 3893 6904 113
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2 8253 6074 6233 7924 293
Gjeld til kredittinstitusjoner2 206----
Leverandørgjeld1 3551 3626382 6902 560
Skyldig offentlige avgifter887053371 101694
Ordinært utbytte04 0004 0004 0004 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte04 0004 0004 0004 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 9044 3944 3724 4017 870
Sum kortsiktig gjeld6 7337 2126 2669 33212 228
Sum gjeld9 55810 81910 88913 12416 522
SUM EGENKAPITAL OG GJELD17 41416 05615 89518 14621 518
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7002789

Mer info fra Forvalt

Einar Øgrey Industrisand AS

Org nr 932 132 060

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo