Proff
Proff

Doctor Ok AS

Org nr811 654 132
AdresseFredensborgveien 118 A, 8005 Bodø

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn140--83628
Leder annen godtgjørelse0---0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 3212 3392 6201 8802 246
Annen driftsinntekt--0752846
Sum driftsinntekter2 3212 3392 6202 6323 092
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1922220119777
Herav kun lønn158--93703
Ordinære avskrivninger---0126
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 0522 1822 3492 3142 111
Driftsresultat7713525019978
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter00000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad33321
Andre finanskostnader---00
Sum annen finanskostnad---00
Sum finanskostnader33321
Resultat før skatt7413224719776
Sum skatt8194315035
Ordinært resultat651122044641
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat651122044641
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill----0
Sum immaterielle midler----104
Sum anleggsmidler0000104
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer----0
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 1621 1651 0341 1321 311
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1261051052921
Sum Kasse/Bank/Post1261051052921
Sum omløpsmidler1 2881 2701 1391 1611 332
Sum eiendeler1 2881 2701 1391 1611 436
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital172106−6−210−257
Annen egenkapital172106---
Sum egenkapital20213624−180−227
Sum avsetninger til forpliktelser33333333-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----0
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld194194194344594
Annen langsiktig gjeld194194194344594
Sum langsiktig gjeld228228228378594
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld421211280
Skyldig offentlige avgifter24171717209
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld823805805805859
Sum kortsiktig gjeld8599068879631 069
Sum gjeld1 0861 1341 1151 3411 663
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 2881 2701 1391 1611 436
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Doctor Ok AS

Org nr 811 654 132

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo