Proff
Proff

DNB Livsforsikring AS

Org nr914 782 007
Telefon977 95 900
AdresseSolheimsgaten 7 C, 5058 Bergen

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-3 162---
Leder annen godtgjørelse-1 056---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter31 948 13531 542 09746 874 94116 962 67517 912 673
Annen driftsinntekt24 154 040−10 316 76023 642 57110 279 27626 733 503
Sum driftsinntekter56 102 17521 225 33770 517 51227 241 95144 646 176
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn222 000207 000198 000-1 165
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader-----
Driftsresultat748 906940 3551 013 2401 031 5401 218 861
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter913 543928 778914 9881 894 3211 643 698
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader239 885739 852407 076136 7261 020 390
Resultat før skatt1 422 5641 129 2811 521 1522 789 1351 842 169
Sum skatt369 457253 889596 320326 648379 919
Ordinært resultat1 053 107875 392924 8322 462 4871 462 250
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 046 993872 347925 2072 459 6321 466 315
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0006504 549
Sum anleggsmidler372 321 107351 740 155349 912 917321 241 163312 623 845
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 5251 5251 5251 5451 612
Sum varige driftsmidler1 5251 5251 5251 5451 612
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler372 319 582351 738 630349 911 392321 238 968312 617 684
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer308 456281 125245 237150 858236 642
Sum investeringer14 486 39714 411 93419 310 50724 252 48525 427 531
Kasse/Bank/Post694 066471 6051 251 481892 690816 074
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler14 029 00014 003 64719 009 83824 107 36225 361 953
Sum eiendeler392 511 625371 151 589374 838 262346 272 617338 885 164
Aksje/Selskapskapital1 641 4661 641 4661 641 4661 641 466-
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital7 657 0537 657 0537 657 0537 657 0537 765 924
Sum opptjent egenkapital17 100 68017 720 00217 685 65616 760 44915 441 946
Annen egenkapital17 100 68017 720 00217 685 65616 760 44915 441 946
Sum egenkapital24 757 73325 377 05525 342 70924 417 50223 207 870
Sum avsetninger til forpliktelser1 521 6031 118 5192 345 6031 796 4511 441 732
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner15 750−11 078−9 942104 173−11 641
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital7 000 0007 000 0007 000 0007 000 0007 000 000
Sum annen langsiktig gjeld15 750−11 078−9 942104 173−11 641
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld364 475 000339 759 013347 564 988318 237 436314 257 048
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld159 473157 006150 428162 528242 401
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6 192 0078 622 8032 313 9933 918 4211 511 213
Sum kortsiktig gjeld4 583 3626 935 4991 930 5653 536 5091 290 859
Sum gjeld369 058 362346 694 512349 495 553321 855 115315 677 294
SUM EGENKAPITAL OG GJELD392 511 625371 151 589374 838 262346 272 617338 885 164
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

DNB Livsforsikring AS

Org nr 914 782 007

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo