Proff
Proff

DnB Kjøpesenter og Hotell AS

Org nr899 277 902
AdresseSolheimsgaten 7 C, 5058 Bergen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00000
Leder annen godtgjørelse0000-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt---0506
Sum driftsinntekter---0506
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader14919941 187
Driftsresultat−14−9−19−94−681
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt---0862 129
Sum finansinntekter201306873 381
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader---0170
Sum annen finanskostnad---0170
Sum finanskostnader---393333
Resultat før skatt−11−9−18−181872 367
Sum skatt−2−2−4834 998
Ordinært resultat−9−7−14−265867 369
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−9−7−14−265867 369
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag−9−7−1400

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler---0122
Sum anleggsmidler000010 357
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap---00
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer---010 235
Sum finansielle anleggsmidler---010 235
Sum varelager-----
Kundefordringer---022
Konsernfordringer201200199453-
Sum fordringer20120020045358 153
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post-----
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler20120020045358 153
Sum eiendeler20120020045368 509
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital-00--
Annen egenkapital-00--
Sum egenkapital200200200200200
Sum avsetninger til forpliktelser----0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld---68
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld1--247-
Annen kortsiktig gjeld----68 302
Sum kortsiktig gjeld10025368 309
Sum gjeld10025368 309
SUM EGENKAPITAL OG GJELD20120020045368 509
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

DnB Kjøpesenter og Hotell AS

Org nr 899 277 902

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo