Proff
Proff

DnB Bank ASA

Org nr984 851 006
Telefon915 04 800
AdresseDronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-8 301-13 73524 836
Leder annen godtgjørelse-5 842--657

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter57 521 00048 404 00051 798 00053 438 00042 127 000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader12 113 00011 331 00010 564 00010 360 0009 629 000
Herav kun lønn8 650 0009 555 000-6 901 0006 535 000
Ordinære avskrivninger3 438 0003 342 0003 362 0003 203 0002 431 000
Nedskrivning50 000----
Andre driftskostnader6 794 0005 971 0006 190 0006 477 0006 947 000
Driftsresultat35 401 00027 760 00031 682 00033 398 00023 120 000
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-----
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-−291 0008 086 0002 518 000192 000
Sum finanskostnader-−291 0008 086 0002 518 000192 000
Resultat før skatt35 401 00028 051 00023 596 00030 883 00022 928 000
Sum skatt−4 632 0005 710 0002 542 0004 121 0003 561 000
Ordinært resultat30 769 00022 341 00021 053 00026 761 00019 367 000
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat30 542 00022 341 00021 053 00026 761 00018 408 000
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-2 391 0002 427 0002 376 0002 389 000
Sum immaterielle midler3 655 0003 562 0008 591 0009 597 0006 093 000
Sum anleggsmidler413 028 000341 060 000348 475 000294 842 000291 531 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-71 00082 000240 000106 000
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-1 055 0001 244 0001 450 0008 294 000
Sum varige driftsmidler15 434 00015 580 00015 219 00014 700 0008 413 000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler219 240 0007 078 0005 428 0006 008 0006 580 000
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler393 939 000321 918 000324 665 000270 545 000277 025 000
Sum varelager-----
Kundefordringer-898 584 000883 722 000880 203 000793 702 000
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 481 978 0001 316 361 0001 243 896 0001 274 440 0001 222 350 000
Sum investeringer413 878 000312 638 000327 983 000231 910 000262 207 000
Kasse/Bank/Post-295 039 000281 956 000301 246 000154 595 000
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler1 895 856 0001 924 038 0001 853 835 0001 807 596 0001 639 152 000
Sum eiendeler2 618 215 0002 265 097 0002 202 310 0002 102 438 0001 930 683 000
Aksje/Selskapskapital19 378 00019 379 00019 380 000-18 256 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital38 111 00038 112 00039 275 00038 151 00054 345 000
Sum opptjent egenkapital175 740 000167 286 000169 630 000149 842 000122 218 000
Annen egenkapital175 740 000167 286 000169 630 000149 842 000122 218 000
Sum egenkapital213 851 000205 399 000208 905 000187 993 000176 563 000
Sum avsetninger til forpliktelser7 076 0009 495 0005 938 0004 883 0004 991 000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital35 877 00033 048 00032 319 00031 095 00031 081 000
Sum annen langsiktig gjeld35 877 00033 048 00032 319 00031 095 00031 081 000
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld42 953 00042 543 00038 257 00035 978 00036 072 000
Gjeld til kredittinstitusjoner275 556 000246 335 000296 349 000277 188 000277 437 000
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 085 855 0001 770 820 0001 658 799 0001 601 279 0001 440 611 000
Sum kortsiktig gjeld2 098 200 0002 017 155 0001 955 148 0001 878 467 0001 718 048 000
Sum gjeld2 404 364 0002 059 698 0001 993 405 0001 914 445 0001 754 120 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 618 215 0002 265 097 0002 202 310 000--
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

DnB Bank ASA

Org nr 984 851 006

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo