Proff
Proff

Delta Stillas AS

Org nr913 508 556
AdresseDamsgårdsveien 229, 5160 Laksevåg

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 765--
Leder annen godtgjørelse--4--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7981 95218 8445661 825
Annen driftsinntekt--638-
Sum driftsinntekter7981 95218 8496031 825
Varekostnad843−2 81815 081207255
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4606782 5612351 710
Herav kun lønn4035682 179-1 480
Ordinære avskrivninger16163--
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9795288688171
Driftsresultat−1 5013 547336153−311
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt596616822158
Sum finansinntekter596616823158
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad212320
Andre finanskostnader7781 561144
Sum annen finanskostnad7781 561144
Sum finanskostnader27811 564164
Resultat før skatt−1 4693 533−1 059160−157
Sum skatt0778−234359
Ordinært resultat−1 4692 755−825125−166
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 4692 755−825125−166
Ordinært utbytte----288
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----288
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-0234-35
Sum anleggsmidler1 2591 7401 850035
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler144016--
Sum varige driftsmidler144016--
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler--1 600--
Andre fordringer1 1151 740---
Sum finansielle anleggsmidler1 1151 7401 600--
Sum varelager240322 461--
Kundefordringer0577663621572
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5971 457850631572
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post150128336139
Sum Kasse/Bank/Post150128336139
Sum omløpsmidler9861 6163 647632611
Sum eiendeler2 2453 3565 496632646
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital5862 055−7001250
Annen egenkapital5862 05501250
Sum egenkapital6162 085−67015530
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld8613825 629254344
Skyldig offentlige avgifter35275263−1547
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7337026055111
Sum kortsiktig gjeld1 6291 2716 166477616
Sum gjeld1 6291 2716 166477616
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 2453 3565 496632646
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Delta Stillas AS

Org nr 913 508 556

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo