Proff
Proff

Dela AS

Org nr811 546 402
Telefon454 06 989
AdresseFinnemarka 11, 7603 Levanger

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad15800740
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader245----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader741072301 26612 786
Driftsresultat−334−188−230−1 341−12 786
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1721490
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--01 12617 506
Sum finansinntekter172141 13517 506
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-121−35 008
Andre finanskostnader0590591-
Sum annen finanskostnad0593 11559142
Sum finanskostnader0713 1165885 050
Resultat før skatt−316−257−3 332−794−330
Sum skatt00001 009
Ordinært resultat−316−257−3 332−794−1 339
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−316−257−3 332−794−1 339
Ordinært utbytte--2 0001192 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--2 0001192 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler----0
Sum anleggsmidler6 9677 73413 4108374 526
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 8601 8601 8968374 526
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler6 9677 73413 4108374 526
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer--012 48030 563
Sum fordringer4-012 48032 026
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6935352800119
Sum Kasse/Bank/Post6935352800119
Sum omløpsmidler723535213 28032 145
Sum eiendeler7 0398 08713 46114 11736 672
Aksje/Selskapskapital500500500500500
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital500500500500500
Sum opptjent egenkapital3 2693 5863 8439 17510 088
Annen egenkapital3 2693 5863 8439 17510 088
Sum egenkapital3 7694 0864 3439 67510 588
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld2 9703 9705 9704 28511 846
Annen langsiktig gjeld2 9703 9705 9704 28511 846
Sum langsiktig gjeld2 9703 9705 9704 28511 846
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld168239106
Skyldig offentlige avgifter31----
Kortsiktig konserngjeld5−2614607 114
Annen kortsiktig gjeld264−111 00105 019
Sum kortsiktig gjeld300313 14915814 238
Sum gjeld3 2704 0019 1194 44326 084
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 0398 08713 46114 11736 672
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Dela AS

Org nr 811 546 402

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo