Proff
Proff

Dangerous Goods Management Oslo AS

Org nr983 537 367
Telefon952 53 300
AdresseHovinmovegen 14, 2060 Gardermoen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 6121 4451 450
Leder annen godtgjørelse---6-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter24 28021 14120 20217 59918 293
Annen driftsinntekt561540154-
Sum driftsinntekter24 33621 29520 20217 75418 293
Varekostnad6 0675 5756 3205 1855 222
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader10 3638 3867 4096 7367 504
Herav kun lønn9 0636 8196 0355 5276 105
Ordinære avskrivninger391388364270274
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5 1574 4024 0303 6204 181
Driftsresultat2 3592 5442 0801 9421 112
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt102121417
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt661223
Sum finansinntekter1627141620
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad5943384130
Andre finanskostnader4320710
Sum annen finanskostnad4320710
Sum finanskostnader10363444230
Resultat før skatt2 2722 5082 0491 9151 101
Sum skatt509558453427256
Ordinært resultat1 7631 9501 5961 488845
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 7631 9501 5961 488845
Ordinært utbytte1 5001 2001 1001 200800
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 5001 2001 1001 200800
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4--015
Sum anleggsmidler8541 2529121 276732
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler755----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler951 2529121 276717
Sum varige driftsmidler8501 2529121 276717
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager1 4941 2081 0311 117828
Kundefordringer1 4971 7821 5968651 663
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 8191 9301 8021 0901 882
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6 3434 9133 5433 4242 538
Sum Kasse/Bank/Post6 3434 9133 5433 4242 538
Sum omløpsmidler9 6558 0516 3765 6315 248
Sum eiendeler10 5099 3037 2886 9075 979
Aksje/Selskapskapital300300300300300
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital300300300300300
Sum opptjent egenkapital2 6932 4291 6791 184895
Annen egenkapital2 6932 4291 6791 184895
Sum egenkapital2 9932 7291 9791 4841 195
Sum avsetninger til forpliktelser023233-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner578959692931429
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld578982694964429
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld2 2541 6711 5631 0841 421
Skyldig offentlige avgifter1 1041 147443978821
Ordinært utbytte1 5001 2001 1001 200800
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 5001 2001 1001 200800
Kortsiktig konserngjeld1016---
Annen kortsiktig gjeld1 5351 0211 0258181 039
Sum kortsiktig gjeld6 9395 5924 6144 4594 355
Sum gjeld7 5176 5745 3085 4234 784
SUM EGENKAPITAL OG GJELD10 5099 3037 2886 9075 979
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Dangerous Goods Management Oslo AS

Org nr 983 537 367

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo