Proff
Proff

Crossmark AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr972 409 944
AdresseStrømsveien 195, 0668 Oslo
Crossmark AS ble etablert i 1995, og det er like lenge siden våre første kunder tok i bruk vårt konsept for egenreklame på egen fasade. Det er også verd å merke seg at de fleste av våre første kunder benytter Dynamic boardssystemet den dag i dag. Systemet, som gjør utskiftingen av kampanjeboards så enkelt, låner kunden av oss. Ingen investeringskostnad. Kampanjeboardsene kjøpes av oss til konkurransedyktige priser og leveres på døra. Du bytter boardsen ut i systemet selv. Vi sørger for at systemet fungerer til enhver tid.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter18 50224 51923 00320 03613 703
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter18 50224 51923 00320 03613 703
Varekostnad12 40117 19516 13014 3189 382
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 0354 6073 7062 9783 114
Herav kun lønn4 3473 9573 1982 6092 680
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 7112 4712 9471 2501 309
Driftsresultat−1 6452462201 489−102
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3011423
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt378544308
Sum finansinntekter6796483210
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-00--
Andre finanskostnader1811328517547
Sum annen finanskostnad1811328517547
Sum finanskostnader1811328617547
Resultat før skatt−1 7592101821 347−139
Sum skatt−3874640299−31
Ordinært resultat−1 3721641421 048−108
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 3721641421 048−108
Ordinært utbytte---900-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---900-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4213480120419
Sum anleggsmidler4214394724931 418
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer000038
Sum finansielle anleggsmidler0405391372999
Sum varelager319249172243283
Kundefordringer3 1373 3644 0332 9623 206
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 1373 3644 0332 9623 210
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 5573 0422 6592 396491
Sum Kasse/Bank/Post1 5573 0422 6592 396491
Sum omløpsmidler5 0136 6556 8645 6013 983
Sum eiendeler5 4357 0947 3366 0935 401
Aksje/Selskapskapital700700700700700
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital700700700700700
Sum opptjent egenkapital661 4381 2751 132984
Annen egenkapital661 4381 2751 132984
Sum egenkapital7662 1381 9751 8321 684
Sum avsetninger til forpliktelser---00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3 1333 5713 8692 5652 678
Skyldig offentlige avgifter749798963475700
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld786586529321339
Sum kortsiktig gjeld4 6694 9565 3614 2613 717
Sum gjeld4 6694 9565 3614 2613 717
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 4357 0947 3366 0935 401
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6972809

Åpningstider

Mandag
7:30 - 16:30
Tirsdag
7:30 - 16:30
Onsdag
7:30 - 16:30
Torsdag
7:30 - 16:30
Fredag
7:30 - 16:30

Ta kontakt for mer informasjon.

Mer info fra Forvalt

Crossmark AS

Org nr 972 409 944

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo