Proff
Proff

Ål Trelast AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr954 181 804
AdresseLiagardsvegen 6, 3570 Ål

Ål Trelast har spesialisert seg på:
- laftetømmer
- takåser
- rundstokk
- villmarkspanel
- spetegolv
- stavlaftpanel
- spetepanel
- firkantstolper
- grove bjelker
- grove spesialdimensjoner
- andre spesialprodukter av trelast

Innkjøp av spesialtømmer etter egenutviklet sortimentbeskrivelse sikrer rett kvalitet på råstoffet til våre produkter.

Selskapet har vært i konstant utvikling og omsetter nå egne spesialprodukter for ca seks millioner kroner i året. Per i dag har bedriften syv ansatte med til sammen seks årsverk.

Ål Trelast disponerer et svært fleksibelt produksjonsanlegg med sagbruk, høvleri med tjukkelseshøvel , avretter (planhøvel), fastmontert bordfres og bordkante.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--400456413
Leder annen godtgjørelse---3-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 9406 8077 4515 9556 168
Annen driftsinntekt-0116187
Sum driftsinntekter6 9406 8077 4525 9716 356
Varekostnad2 5612 2042 6292 1082 372
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 0262 7742 5072 6172 366
Herav kun lønn-2 4182 1902 2542 217
Ordinære avskrivninger6364393745
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9789931 040965836
Driftsresultat3127721 237245736
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt24311
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2423242524
Sum finansinntekter2627272525
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2247566883
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader2247566883
Resultat før skatt3167531 209202678
Sum skatt5214126742128
Ordinært resultat264611942160550
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat264611942160550
Ordinært utbytte-207207--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-207207--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000--
Sum anleggsmidler824887950779816
Tomter, bygninger og annen fast eiendom525525525525525
Maskiner/anlegg/biler243307370200237
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler768831895724761
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer5655555554
Sum finansielle anleggsmidler5655555554
Sum varelager3 4012 6762 6132 8393 081
Kundefordringer9146728251 1431 273
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 0508471 0741 2821 387
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 1572 1982 2591 528528
Sum Kasse/Bank/Post1 1572 1982 2591 528528
Sum omløpsmidler5 6085 7215 9455 6494 996
Sum eiendeler6 4316 6086 8956 4285 812
Aksje/Selskapskapital1 2871 2871 2871 2871 287
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 4871 4871 4871 4871 487
Sum opptjent egenkapital3 2072 9432 5391 8041 644
Annen egenkapital3 2072 9432 5391 8041 644
Sum egenkapital4 6944 4304 0263 2913 131
Sum avsetninger til forpliktelser000--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1836521 2591 8621 446
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1836521 2591 8621 446
Gjeld til kredittinstitusjoner---00
Leverandørgjeld575395415597311
Skyldig offentlige avgifter511453440401564
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld416537489235232
Sum kortsiktig gjeld1 5541 5261 6101 2751 235
Sum gjeld1 7372 1782 8693 1372 681
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 4316 6086 8956 4285 812
Garantistillelser----200
Pantstillelser----1 446
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7044422

Mer info fra Forvalt

Ål Trelast AS

Org nr 954 181 804

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo