Proff
Proff

ByggMesteren Vest AS

Org nr974 403 609
AdresseJohan Berentsens vei 41, 5160 Laksevåg

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 2041 1751 1491 150
Leder annen godtgjørelse-166545857

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter118 455166 926169 354131 690128 715
Annen driftsinntekt3179701 2408
Sum driftsinntekter118 772167 023169 354132 930128 723
Varekostnad51 52072 82386 02662 10661 106
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader55 14995 95381 40455 22264 541
Herav kun lønn33 22834 07927 91924 92721 120
Ordinære avskrivninger355471415418381
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 2983 1294 4353 0201 950
Driftsresultat7 449−5 353−2 92512 163745
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt11239193248
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt−171----
Sum finansinntekter−6039193248
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad----9
Andre finanskostnader-162434140
Sum annen finanskostnad-162434140
Sum finanskostnader-162434149
Resultat før skatt7 390−5 476−2 94912 154744
Sum skatt1 661−1 203−5972 623167
Ordinært resultat5 729−4 273−2 3539 531577
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 729−4 273−2 3539 531577
Ordinært utbytte2 000-08 0000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 000-08 0000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler---00
Sum anleggsmidler2 5892 7613 0011 4991 713
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler8861 120---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--1 3881 4581 673
Sum varige driftsmidler8861 1201 3881 4581 673
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-1 6411 6124140
Sum finansielle anleggsmidler1 7031 6411 6124140
Sum varelager8940471115
Kundefordringer26 98731 19640 18827 19224 605
Konsernfordringer67----
Sum fordringer28 59533 21540 62627 56724 704
Sum investeringer---00
Kasse/Bank/Post11 0281 69910 62219 6277 107
Sum Kasse/Bank/Post11 0281 69910 62219 6277 107
Sum omløpsmidler39 71234 95351 29547 20531 826
Sum eiendeler42 30137 71454 29548 70533 539
Aksje/Selskapskapital2 3002 3002 3002 3002 300
Annen innskutt egenkapital---00
Sum innskutt egenkapital2 3002 3002 3002 3002 300
Sum opptjent egenkapital10 8747 14511 41813 77112 240
Annen egenkapital10 8747 14511 41813 77112 240
Sum egenkapital13 1749 44513 71816 07114 540
Sum avsetninger til forpliktelser2 4051 7132 9164 2431 620
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2 4051 7132 9164 2431 620
Gjeld til kredittinstitusjoner-88---
Leverandørgjeld-13 36220 8957 58110 458
Skyldig offentlige avgifter4 9205 0984 3323 7633 266
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld18 8338 00911 7059 0473 356
Sum kortsiktig gjeld26 72226 55637 66128 39117 380
Sum gjeld29 12728 26940 57732 63419 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD42 30137 71454 29548 70533 539
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

ByggMesteren Vest AS

Org nr 974 403 609

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo