Proff
Proff

Byggfornyern AS

Org nr932 407 167
Telefon463 21 250
AdresseLyngveien 29, 8146 Reipå

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-12
Startdato

01.01.2023

Sluttdato

31.12.2023

LEDERLØNN

2023-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2023-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter335
Annen driftsinntekt-
Sum driftsinntekter335
Varekostnad39
Beholdningsendringer-
Lønnskostnader3
Herav kun lønn-
Ordinære avskrivninger10
Nedskrivning-
Andre driftskostnader131
Driftsresultat152
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt-
Sum finansinntekter-
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad6
Andre finanskostnader-
Sum annen finanskostnad-
Sum finanskostnader6
Resultat før skatt146
Sum skatt33
Ordinært resultat113
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat113
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2023-12
ValutaNOK
Goodwill-
Sum immaterielle midler0
Sum anleggsmidler325
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler325
Sum varige driftsmidler325
Aksjer/Investeringer i datterselskap-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-
Investeringer i aksjer og andeler-
Andre fordringer-
Sum finansielle anleggsmidler-
Sum varelager-
Kundefordringer-
Konsernfordringer-
Sum fordringer9
Sum investeringer-
Kasse/Bank/Post136
Sum Kasse/Bank/Post136
Sum omløpsmidler145
Sum eiendeler470
Aksje/Selskapskapital30
Annen innskutt egenkapital−6
Sum innskutt egenkapital24
Sum opptjent egenkapital113
Annen egenkapital113
Sum egenkapital137
Sum avsetninger til forpliktelser15
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner196
Langsiktig konserngjeld-
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld-
Annen langsiktig gjeld-
Sum langsiktig gjeld211
Gjeld til kredittinstitusjoner-
Leverandørgjeld20
Skyldig offentlige avgifter32
Kortsiktig konserngjeld-
Annen kortsiktig gjeld52
Sum kortsiktig gjeld123
Sum gjeld333
SUM EGENKAPITAL OG GJELD470
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Byggfornyern AS

Org nr 932 407 167

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo