Proff
Proff

Byggfag (Finnmark Byggservice AS)

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr948 547 945
AdresseIndustrihøyden 8, 9513 Alta

Vi i Byggfag (Finnmark Byggservice AS) forhandler trelast og byggevarer, hus, hytter og garasjer, kjøkken, bad og garderobe, vinduer og dører, lås og beslag, parkett og laminat, tegning og prosjektering. Ta kontakt for mer informasjon.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--8800
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter20 51425 94023 93219 87418 706
Annen driftsinntekt--0416
Sum driftsinntekter20 51425 94023 93219 87818 722
Varekostnad13 84418 76817 82514 80313 779
Beholdningsendringer--75−430−563
Lønnskostnader3 0673 2312 3792 5272 352
Herav kun lønn2 8863 2352 2832 4362 371
Ordinære avskrivninger240273346431469
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 4572 1261 9341 359701
Driftsresultat9051 5421 3741 1881 983
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt393143138121
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1--00
Sum finansinntekter403143138121
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad164124119288148
Andre finanskostnader-08120
Sum annen finanskostnad01738120
Sum finanskostnader164297127300148
Resultat før skatt7811 2771 2901 0251 956
Sum skatt280409254211393
Ordinært resultat5018681 0368141 563
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5018681 0368141 563
Ordinært utbytte700700---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte700700---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler--000
Sum anleggsmidler3 4123 1073 6344 6235 317
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 5952 7002 9743 1543 386
Maskiner/anlegg/biler--000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler55514552228361
Sum varige driftsmidler3 1502 8453 0263 3823 747
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--75−430−563
Investeringer i aksjer og andeler23423430630684
Andre fordringer28283019351 486
Sum finansielle anleggsmidler2622626071 2421 570
Sum varelager9 2377 9626 35611 07110 636
Kundefordringer2 1152 9603 5581 8245 012
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 7613 6943 6742 1565 093
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 7681 6262 2711 2251 455
Sum Kasse/Bank/Post1 7681 6262 2711 2251 455
Sum omløpsmidler13 76613 28212 30214 45117 184
Sum eiendeler17 17816 38915 93519 07522 501
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital9 92910 12710 65910 32310 209
Annen egenkapital9 92910 12710 65910 32310 209
Sum egenkapital10 02910 22710 75910 42310 309
Sum avsetninger til forpliktelser--000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 7653 4833 67100
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---7 0927 440
Annen langsiktig gjeld---7 0927 440
Sum langsiktig gjeld3 7653 4833 6717 0927 440
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld9125231931982 174
Skyldig offentlige avgifter660504744468240
Ordinært utbytte700700---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte700700---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld8335433156831 946
Sum kortsiktig gjeld3 3842 6791 5051 5604 753
Sum gjeld7 1496 1625 1768 65212 193
SUM EGENKAPITAL OG GJELD17 17816 38915 93519 07522 501
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7042507

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Byggfag (Finnmark Byggservice AS)

Org nr 948 547 945

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo