Proff
Proff

Bugge Revisjonskontor AS

Org nr930 344 281
AdresseFannestrandvegen 83, 6416 Molde

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 0449981 116
Leder annen godtgjørelse---0-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7 2427 0497 0026 9047 367
Annen driftsinntekt84----
Sum driftsinntekter7 3267 0497 0026 9047 367
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 9534 8624 6274 7255 136
Herav kun lønn4 1044 0713 9203 9544 325
Ordinære avskrivninger4144586076
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 2881 2591 2361 3591 398
Driftsresultat1 0448841 082761756
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2415192322
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter2415192322
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0---2
Andre finanskostnader--00-
Sum annen finanskostnad--00-
Sum finanskostnader0-002
Resultat før skatt1 0688991 101784776
Sum skatt236199244179185
Ordinært resultat832700857605591
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat832700857605591
Ordinært utbytte700-750600600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte700-750600600
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-24433844
Sum anleggsmidler486159172125192
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler48613512888147
Sum varige driftsmidler48613512888147
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer1 1981 0134309561 522
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 3201 9601 4181 9652 250
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 3293 6064 3523 3113 114
Sum Kasse/Bank/Post3 3293 6064 3523 3113 114
Sum omløpsmidler5 6485 5675 7705 2765 364
Sum eiendeler6 1345 7265 9415 4015 555
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital3 2793 1473 0462 9402 935
Annen egenkapital3 2793 1473 0462 9402 935
Sum egenkapital3 4793 3473 2463 1403 135
Sum avsetninger til forpliktelser22----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld220000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld8335842251
Skyldig offentlige avgifter648649673387477
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 0121 5169391 0811 092
Sum kortsiktig gjeld2 6332 3792 6952 2622 420
Sum gjeld2 6552 3792 6952 2622 420
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 1345 7265 9415 4015 555
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Bugge Revisjonskontor AS

Org nr 930 344 281

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo