Proff
Proff

Breeze Troms AS

Org nr985 606 641
AdresseVaskeriveien 2, 9046 Oteren
Del avBreeze AS

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn----652
Leder annen godtgjørelse----8

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter32 97235 48129 24924 65836 962
Annen driftsinntekt4044478217542
Sum driftsinntekter33 37635 92929 33124 83437 004
Varekostnad3 9552 4831 9691 2061 833
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader16 92315 74015 34511 65416 322
Herav kun lønn15 29315 40615 01011 33815 562
Ordinære avskrivninger5 8817 2547 1575 6634 880
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader11 0478 3048 8706 7939 651
Driftsresultat−4 4302 149−4 010−4834 317
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt15----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1420192490
Sum finansinntekter2920192490
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 4261 23374865175
Andre finanskostnader-388673343198
Sum annen finanskostnad-388673343198
Sum finanskostnader1 4261 6211 420994273
Resultat før skatt−5 826548−5 411−1 4534 135
Sum skatt−6560−394−607905
Ordinært resultat−5 170548−5 017−8453 229
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−5 170548−5 017−8453 229
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag---03 411

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill744744744744744
Sum immaterielle midler744744744744744
Sum anleggsmidler26 75137 29440 99528 54221 669
Tomter, bygninger og annen fast eiendom588 8439 68010 517-
Maskiner/anlegg/biler9 41210 99212 4835 8665 579
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler12 28213 27216 4748 9569 005
Sum varige driftsmidler21 75233 10738 63725 33914 583
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler00737737737
Andre fordringer75078583118-
Sum finansielle anleggsmidler4 2553 4441 6152 4606 342
Sum varelager-----
Kundefordringer5 0066 2943 0674 0314 647
Konsernfordringer2 984----
Sum fordringer8 8617 5003 2124 1665 149
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3654944265 7052 370
Sum Kasse/Bank/Post3654944265 7052 370
Sum omløpsmidler9 2267 9943 6389 8727 519
Sum eiendeler35 97645 28844 63338 41429 188
Aksje/Selskapskapital12 0006 0006 0006 0006 000
Annen innskutt egenkapital2 328----
Sum innskutt egenkapital15 1216 7936 7936 7936 793
Sum opptjent egenkapital−7 655−4 098−4 6463712 352
Annen egenkapital0003712 352
Sum egenkapital7 4662 6952 1477 1649 145
Sum avsetninger til forpliktelser001581 3813 284
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner10 38811 50011 34711 9665 367
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld7 78218 43021 06811 4320
Annen langsiktig gjeld7 78218 43021 06811 4320
Sum langsiktig gjeld18 16929 93032 57324 7798 652
Gjeld til kredittinstitusjoner3 9583 0041 791-0
Leverandørgjeld1 1401 9922 5931 5841 385
Skyldig offentlige avgifter8711 3771 1549501 910
Kortsiktig konserngjeld---04 000
Annen kortsiktig gjeld4 3726 2894 3733 9374 096
Sum kortsiktig gjeld10 34112 6639 9126 47111 391
Sum gjeld28 51042 59342 48531 25020 043
SUM EGENKAPITAL OG GJELD35 97645 28844 63338 41429 188
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Breeze Troms AS

Org nr 985 606 641

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo