Proff
Proff

Borgen Gruppen AS

Org nr811 565 032
AdresseAkersgata 47, 0180 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---084
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter000084
Varekostnad---075
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader7247353842
Driftsresultat−72−47−35−38−33
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt59442000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt684 819---
Sum finansinntekter6624 861000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad8---0
Andre finanskostnader---030
Sum annen finanskostnad---030
Sum finanskostnader8--030
Resultat før skatt5824 814−35−38−63
Sum skatt122--00
Ordinært resultat4604 814−35−38−63
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4604 814−35−38−63
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag--−2 617--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler25 22923 36918 66118 66118 661
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap5 7003 2613 2613 2613 261
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer15 82220 108---
Sum finansielle anleggsmidler25 22923 36918 66118 66118 661
Sum varelager-----
Kundefordringer----0
Konsernfordringer-1112 617--
Sum fordringer1691532 617-0
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6 0294580115153
Sum Kasse/Bank/Post6 0294580115153
Sum omløpsmidler6 1971972 697115153
Sum eiendeler31 42623 56621 35818 77618 814
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital6 7857 5252 711129167
Annen egenkapital6 7857 5252 711129167
Sum egenkapital6 8157 5552 741159197
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld20 85016 00018 61718 617-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld20 85016 00018 61718 6170
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter----0
Kortsiktig konserngjeld2 561---18 617
Annen kortsiktig gjeld1 20011000
Sum kortsiktig gjeld3 761110018 617
Sum gjeld24 61116 01118 61718 61718 617
SUM EGENKAPITAL OG GJELD31 42623 56621 35818 77618 814
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Borgen Gruppen AS

Org nr 811 565 032

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo