Proff
Proff

BK INDUSTRIER AS

Org nr943 044 775
AdresseNordre Fokserød 13, 3241 Sandefjord

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 2201 2961 1801 210
Leder annen godtgjørelse-52489

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter112 508124 056113 60798 503104 157
Annen driftsinntekt15 39911 0627 7522 114637
Sum driftsinntekter127 907135 117121 358100 616104 794
Varekostnad64 32473 89963 55353 97353 790
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader27 29927 50025 94823 81927 007
Herav kun lønn-22 66321 18719 90122 140
Ordinære avskrivninger3 2092 7402 3862 4812 889
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader25 48525 73024 56515 91515 214
Driftsresultat7 5905 2484 9074 4295 894
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2959122341
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--21--
Sum finansinntekter185297251260292
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 3441 3561 0551 2941 439
Andre finanskostnader82120946
Sum annen finanskostnad82120946
Sum finanskostnader1 3511 5671 0551 3031 490
Resultat før skatt6 4233 9784 1033 3864 696
Sum skatt1 0848919137621 056
Ordinært resultat5 3403 0873 1902 6243 640
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 3403 0873 1902 6243 640
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-1 8721 9502 3443 248

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler22 62827 22331 23830 31636 495
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler13 54115 48316 45517 79319 373
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 7031 5561 2481 3651 264
Sum varige driftsmidler15 24417 03917 70419 15920 637
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer2708091 348816
Sum finansielle anleggsmidler7 38410 18313 53511 15715 857
Sum varelager8 3968 58710 3099 9049 230
Kundefordringer12 96320 55715 54017 89818 230
Konsernfordringer10 4631 3422 5965 095408
Sum fordringer25 48123 46720 57125 57319 565
Sum investeringer-0000
Kasse/Bank/Post1 2611 3341 4521 4355 195
Sum Kasse/Bank/Post1 2611 3341 4521 4355 195
Sum omløpsmidler35 13733 38932 33236 91133 990
Sum eiendeler57 76560 61163 57167 22770 484
Aksje/Selskapskapital3 5003 5003 5003 5003 500
Annen innskutt egenkapital1 2511 2511 2511 2511 251
Sum innskutt egenkapital4 9534 9534 9534 9534 953
Sum opptjent egenkapital18 01615 40614 19112 95212 672
Annen egenkapital18 01615 40614 19112 95212 672
Sum egenkapital22 96820 35819 14417 90417 625
Sum avsetninger til forpliktelser1 6191 9231 9802 0581 957
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner7 576---21 275
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-9 57512 54818 299-
Annen langsiktig gjeld-9 57512 54818 299-
Sum langsiktig gjeld9 19511 49814 52820 35723 232
Gjeld til kredittinstitusjoner8 0207 4578 0047 8398 133
Leverandørgjeld5 8249 44710 68210 2208 549
Skyldig offentlige avgifter4 0145 4504 3534 9224 887
Kortsiktig konserngjeld3 5072 4002 5003 0054 164
Annen kortsiktig gjeld3 6183 9814 0442 9793 894
Sum kortsiktig gjeld25 60228 75529 89928 96629 627
Sum gjeld34 79740 25344 42749 32352 859
SUM EGENKAPITAL OG GJELD57 76560 61163 57167 22770 484
Garantistillelser0----
Pantstillelser0----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

BK INDUSTRIER AS

Org nr 943 044 775

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo