Proff
Proff

BK INDUSTRIER AS

Org nr943 044 775
AdresseNordre Fokserød 13, 3241 Sandefjord

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 2201 2961 1801 2101 477
Leder annen godtgjørelse5248928

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter124 056113 60798 503104 15792 970
Annen driftsinntekt11 0627 7522 1146370
Sum driftsinntekter135 117121 358100 616104 79492 970
Varekostnad73 89963 55353 97353 79050 154
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader27 50025 94823 81927 00723 990
Herav kun lønn22 66321 18719 90122 14019 938
Ordinære avskrivninger2 7402 3862 4812 8892 981
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader25 73024 56515 91515 21414 743
Driftsresultat5 2484 9074 4295 8941 102
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt5912234152
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-21---
Sum finansinntekter297251260292222
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 3561 0551 2941 4391 288
Andre finanskostnader212094627
Sum annen finanskostnad212094627
Sum finanskostnader1 5671 0551 3031 4901 316
Resultat før skatt3 9784 1033 3864 6968
Sum skatt8919137621 056−41
Ordinært resultat3 0873 1902 6243 64049
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 0873 1902 6243 64049
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----0
Konsernbidrag1 8721 9502 3443 248-

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0000-
Sum anleggsmidler27 22331 23830 31636 49531 171
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler15 48316 45517 79319 37321 288
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 5561 2481 3651 2641 189
Sum varige driftsmidler17 03917 70419 15920 63722 477
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer8091 34881624
Sum finansielle anleggsmidler10 18313 53511 15715 8578 694
Sum varelager8 58710 3099 9049 2309 858
Kundefordringer20 55715 54017 89818 23013 030
Konsernfordringer1 3422 5965 0954081 001
Sum fordringer23 46720 57125 57319 56515 013
Sum investeringer00004
Kasse/Bank/Post1 3341 4521 4355 1954 705
Sum Kasse/Bank/Post1 3341 4521 4355 1954 705
Sum omløpsmidler33 38932 33236 91133 99029 580
Sum eiendeler60 61163 57167 22770 48460 752
Aksje/Selskapskapital3 5003 5003 5003 5003 500
Annen innskutt egenkapital1 2511 2511 2511 2511 251
Sum innskutt egenkapital4 9534 9534 9534 9534 953
Sum opptjent egenkapital15 40614 19112 95212 67212 280
Annen egenkapital15 40614 19112 95212 67212 280
Sum egenkapital20 35819 14417 90417 62517 233
Sum avsetninger til forpliktelser1 9231 9802 0581 9571 817
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---21 27522 923
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld9 57512 54818 299--
Annen langsiktig gjeld9 57512 54818 299--
Sum langsiktig gjeld11 49814 52820 35723 23224 741
Gjeld til kredittinstitusjoner7 4578 0047 8398 1335 389
Leverandørgjeld9 44710 68210 2208 5496 333
Skyldig offentlige avgifter5 4504 3534 9224 8873 990
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----0
Kortsiktig konserngjeld2 4002 5003 0054 164-
Annen kortsiktig gjeld3 9814 0442 9793 8943 066
Sum kortsiktig gjeld28 75529 89928 96629 62718 778
Sum gjeld40 25344 42749 32352 85943 519
SUM EGENKAPITAL OG GJELD60 61163 57167 22770 48460 752
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

BK INDUSTRIER AS

Org nr 943 044 775

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo