Proff
Proff

BK HOLDING AS

Org nr930 840 637
AdresseNordre Fokserød 13, 3241 Sandefjord

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0000
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-0000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn0----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader384130193173249
Driftsresultat−384−130−193−173−249
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt38-1360-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt14 2525 3005 5005 4015 305
Sum finansinntekter14 4085 6505 6365 4015 305
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1872038017-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader457506364326251
Resultat før skatt13 5685 0145 0804 9034 806
Sum skatt1 4121 1031 1181 0791 057
Ordinært resultat12 1563 9113 9623 8243 748
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat12 1563 9113 9623 8243 748
Ordinært utbytte2 0001 500---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 0001 500---
Konsernbidrag-1 1701 170-3 748

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-0000
Sum anleggsmidler32 33729 83729 83729 83728 750
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-0000
Aksjer/Investeringer i datterselskap29 83729 83729 83729 83728 750
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler32 33729 83729 83729 83728 750
Sum varelager-0000
Kundefordringer-----
Konsernfordringer14 5025 7006 0965 4016 887
Sum fordringer14 5025 7006 0965 4016 887
Sum investeringer-0000
Kasse/Bank/Post10 9236 2836 18712 33616
Sum Kasse/Bank/Post10 9236 2836 18712 33616
Sum omløpsmidler25 42511 98312 28317 7376 903
Sum eiendeler57 76241 82042 12047 57435 653
Aksje/Selskapskapital297297297297297
Annen innskutt egenkapital-0000
Sum innskutt egenkapital769769769769769
Sum opptjent egenkapital24 89615 14013 89911 1067 282
Annen egenkapital24 89615 14013 89911 1067 282
Sum egenkapital25 66515 90814 66811 8758 051
Sum avsetninger til forpliktelser-0000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld13 75415 88417 13116 02715 841
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---3 5006 900
Annen langsiktig gjeld---3 5006 900
Sum langsiktig gjeld13 75415 88417 13119 52722 741
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld33-10388-
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld14 9817 7257 65111 7764 806
Annen kortsiktig gjeld30301 7803 23055
Sum kortsiktig gjeld18 34310 02810 32216 1724 861
Sum gjeld32 09725 91227 45235 69927 602
SUM EGENKAPITAL OG GJELD57 76241 82042 12047 57435 653
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

BK HOLDING AS

Org nr 930 840 637

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo