Proff
Proff

BHL DA

Org nr992 768 061
AdresseElias Smiths vei 24, 1337 Sandvika

Velkommen til BHL DA, et revisjonsselskap med kontor i Sandvika. Vår oppgave er å være en resultatorientert støttespiller for våre kunders utvikling. Gjennom medlemsskap i Nexia, et internasjonalt nettverk av uavhengigerevisjons- og rådgivningsfirmaer, kan vi tilby kvalifisert revisjon og bistand i mer enn 100 land. Nexia er blant verdens største revisjonsnettverk.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 2441 2411 251
Leder annen godtgjørelse---91-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter53 28859 20359 72055 96353 782
Annen driftsinntekt---25-
Sum driftsinntekter53 28859 20359 72055 98753 782
Varekostnad2 6282 3292 924--
Beholdningsendringer---2 7721 702
Lønnskostnader30 62431 19029 15329 91430 181
Herav kun lønn23 64824 69123 38322 78823 336
Ordinære avskrivninger26133--
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader8 6077 9767 7448 6407 914
Driftsresultat11 40317 69519 89614 66013 986
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1115111217
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt001--
Sum finansinntekter1215121217
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad4015963
Andre finanskostnader536744--
Sum annen finanskostnad536744--
Sum finanskostnader5867455963
Resultat før skatt11 35617 64319 86314 61413 940
Sum skatt-----
Ordinært resultat11 35617 64319 86314 61413 940
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat11 35617 64319 86314 61413 940
Ordinært utbytte---00
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---00
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4545454545
Sum anleggsmidler506467546604871
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler331283296232325
Sum varige driftsmidler331283296277325
Aksjer/Investeringer i datterselskap100100100100100
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-30-3030
Andre fordringer01075197372
Sum finansielle anleggsmidler130140205324502
Sum varelager00000
Kundefordringer8 2556 84210 2544 9446 334
Konsernfordringer-----
Sum fordringer28 63229 99529 31823 32226 689
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post9 79414 16912 16810 0048 506
Sum Kasse/Bank/Post9 79414 16912 16810 0048 506
Sum omløpsmidler38 42644 16541 48633 32535 194
Sum eiendeler38 93244 63242 03133 92936 066
Aksje/Selskapskapital3 5003 5003 5003 5004 000
Annen innskutt egenkapital00000
Sum innskutt egenkapital3 5003 5003 5003 5004 000
Sum opptjent egenkapital24 66430 09026 42522 15123 535
Annen egenkapital24 66430 09026 42522 15123 535
Sum egenkapital28 16433 59029 92525 65127 535
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner---00
Leverandørgjeld1 5031 0081 532578470
Skyldig offentlige avgifter5 1105 9076 9453 7144 064
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 1554 1273 6303 9863 997
Sum kortsiktig gjeld10 76911 04212 1068 2798 531
Sum gjeld10 76911 04212 1068 2798 531
SUM EGENKAPITAL OG GJELD38 93244 63242 03133 92936 066
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7014416

Åpningstider

Ta kontakt for mer informasjon.

Mer info fra Forvalt

BHL DA

Org nr 992 768 061

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo