Proff
Proff

Babysensor AS

Org nr920 230 970
Telefon454 77 827
AdresseTrekullveien 10, 3280 Tjodalyng

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

02.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--96139-
Leder annen godtgjørelse--100

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter02142--
Annen driftsinntekt-0608219-
Sum driftsinntekter0216502190
Varekostnad0493417222-
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader17657268205-
Herav kun lønn590258231174-
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 16334636614212
Driftsresultat−1 338−875−400−350−12
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2-1--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2411-00
Sum finansinntekter2611100
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad65107---
Andre finanskostnader19240-
Sum annen finanskostnad19240-
Sum finanskostnader8410940-
Resultat før skatt−1 397−974−404−350−12
Sum skatt-----
Ordinært resultat−1 397−974−404−350−12
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 397−974−404−350−12
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler5 3692 906---
Sum anleggsmidler5 3692 906000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 0901 041080-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post945471472311
Sum Kasse/Bank/Post945471472311
Sum omløpsmidler5 0351 08814710311
Sum eiendeler10 4043 99414710311
Aksje/Selskapskapital6349303030
Annen innskutt egenkapital5 0001 643348348−7
Sum innskutt egenkapital8 9022 03837837823
Sum opptjent egenkapital−3 137−1 740−766−362−12
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital5 766298−3881611
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1 500----
Annen langsiktig gjeld1 500----
Sum langsiktig gjeld1 5000000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld542349428-
Skyldig offentlige avgifter435298--
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld29535843460-
Sum kortsiktig gjeld3 1383 69653588-
Sum gjeld4 6383 696535880
SUM EGENKAPITAL OG GJELD10 4043 99414710311
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Babysensor AS

Org nr 920 230 970

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo