Proff
Proff

Avarn Security AS

Org nr943 184 097
AdresseNedre vei 8, 3183 Horten

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 7052 364-2 4202 324
Leder annen godtgjørelse5541 273-27379

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 999 9291 823 6431 688 9171 602 5211 486 872
Annen driftsinntekt14 19113 14861 32517 44817 031
Sum driftsinntekter2 014 1201 836 7911 750 2421 619 9691 503 903
Varekostnad286 632234 281250 392269 851194 529
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 376 9871 287 0651 146 0861 159 9901 090 591
Herav kun lønn1 159 0751 082 179-979 059918 135
Ordinære avskrivninger89 98485 53587 61283 37829 620
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader216 528207 869207 899138 273172 940
Driftsresultat43 98922 04158 253−31 52316 223
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt64 33731 2981 8732 1261 718
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 219309 30637 49526 78850 093
Sum finansinntekter67 556340 60469 35252 53068 043
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad25 69365 92458 52854 09535 922
Andre finanskostnader36-55 74538 61022 966
Sum annen finanskostnad3617 278233 37346 71022 966
Sum finanskostnader36 13483 202303 740118 23658 888
Resultat før skatt75 411279 443−176 135−97 22925 378
Sum skatt21 4921 583−11 081−21 1277 243
Ordinært resultat53 918277 860−165 055−76 10118 135
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat53 918277 860−165 055−76 10118 135
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill353 733353 733353 733353 733353 733
Sum immaterielle midler418 693412 914405 350393 179370 306
Sum anleggsmidler801 6771 706 1412 213 5822 499 9121 500 106
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 0302 9933 9744 0533 537
Maskiner/anlegg/biler110 034-8201 4402 988
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler175 446301 358333 191384 394112 099
Sum varige driftsmidler287 510304 351337 985389 887118 625
Aksjer/Investeringer i datterselskap87 56961 2361 132 0651 309 398720 540
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler--103103603
Andre fordringer4 2796 78240 28947 12457 078
Sum finansielle anleggsmidler95 474988 8761 470 2481 716 8461 011 175
Sum varelager46 38031 18528 92426 61822 286
Kundefordringer245 738228 735221 411231 919187 088
Konsernfordringer--428 202399 315305 738
Sum fordringer343 924315 615666 714654 713525 114
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post54 05953 27237 87344 87556 289
Sum Kasse/Bank/Post54 05953 27237 87344 87556 289
Sum omløpsmidler444 363400 072733 512726 206603 688
Sum eiendeler1 246 0402 106 2132 947 0933 226 1192 103 793
Aksje/Selskapskapital6 3396 3396 3396 3396 290
Annen innskutt egenkapital190 990186 203333 584333 584-
Sum innskutt egenkapital566 021561 234768 614768 614179 763
Sum opptjent egenkapital−292 600−243 408−11 380153 675229 776
Annen egenkapital−292 600-−11 380153 675229 776
Sum egenkapital273 421317 826757 235922 289409 539
Sum avsetninger til forpliktelser38 333-1 7781 8142 116
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--761 912732 809427 317
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld141 610154 816184 213213 6690
Annen langsiktig gjeld141 610154 816184 213213 6690
Sum langsiktig gjeld179 943154 816947 903948 292429 433
Gjeld til kredittinstitusjoner--258 142329 386417 602
Leverandørgjeld71 827-58 27658 11053 526
Skyldig offentlige avgifter181 159166 956134 717148 693131 708
Kortsiktig konserngjeld225 2081 147 320515 851548 726452 969
Annen kortsiktig gjeld312 780317 053274 969270 622209 016
Sum kortsiktig gjeld792 6761 633 5731 241 9561 355 5371 264 821
Sum gjeld972 6191 788 3892 189 8592 303 8291 694 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 246 0402 106 2152 947 0933 226 1192 103 793
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Avarn Security AS

Org nr 943 184 097

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo