Proff
Proff

Auver Brokka Taksering

Org nr969 368 102
Telefon913 65 404
AdresseManheimstrondi 19, 3840 Seljord

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2020-122019-122018-122017-122016-12
Startdato

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

01.01.2017

01.01.2016

Sluttdato

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

LEDERLØNN

2020-122019-122018-122017-122016-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn0--00
Leder annen godtgjørelse0----

RESULTATREGNSKAP

2020-122019-122018-122017-122016-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter265244276274296
Annen driftsinntekt---00
Sum driftsinntekter265244276274296
Varekostnad---00
Beholdningsendringer---00
Lønnskostnader---00
Herav kun lønn---00
Ordinære avskrivninger---00
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader130183181162144
Driftsresultat1356195112152
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---00
Inntekt på investering i datterselskap---00
Sum annen renteinntekt1--00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---00
Sum annen finansinntekt1--00
Sum finansinntekter1--00
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1--00
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad---00
Sum finanskostnader1--00
Resultat før skatt1366195112152
Sum skatt---00
Ordinært resultat1366195112152
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært---00
Årsresultat1366195112152
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2020-122019-122018-122017-122016-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler---00
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler---00
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---00
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler---00
Sum varelager---00
Kundefordringer623652411
Konsernfordringer-----
Sum fordringer673652411
Sum investeringer---00
Kasse/Bank/Post250----
Sum Kasse/Bank/Post250----
Sum omløpsmidler3163652411
Sum eiendeler3163652411
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital---00
Sum opptjent egenkapital2673652411
Annen egenkapital2673652411
Sum egenkapital2673652411
Sum avsetninger til forpliktelser---00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---00
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter49----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld-----
Sum kortsiktig gjeld49--00
Sum gjeld490000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3163652411
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Auver Brokka Taksering

Org nr 969 368 102

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo