Proff
Proff

AS Mogens Thorsensgate 11

Org nr933 774 899
AdresseMogens Thorsens gate 11, 0264 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter481475469438-
Annen driftsinntekt1772-64540
Sum driftsinntekter498547469501540
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader11111111-
Herav kun lønn-101010-
Ordinære avskrivninger7696928683
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader338369374354395
Driftsresultat7271−94961
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter--000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad5551556264
Andre finanskostnader40323
Sum annen finanskostnad40323
Sum finanskostnader5951586467
Resultat før skatt1320−67−15−6
Sum skatt-----
Ordinært resultat1320−67−15−6
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1320−67−15−6
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler1 2161 3081 0731 0971 215
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1 2161 3081 0731 096146
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----994
Sum varige driftsmidler1 2161 3081 0731 0961 139
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-000-
Andre fordringer----76
Sum finansielle anleggsmidler-00076
Sum varelager-----
Kundefordringer---−67-
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3935−1414-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post181494140204314
Sum Kasse/Bank/Post181494140204314
Sum omløpsmidler220529125218314
Sum eiendeler1 4361 8361 1991 3151 529
Aksje/Selskapskapital101101101101101
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital101101101101101
Sum opptjent egenkapital−159−173−193−126−111
Annen egenkapital−159−173--−111
Sum egenkapital−58−72−92−25−11
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 4041 4801 1651 257-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 4041 4801 1651 2570
Gjeld til kredittinstitusjoner----1 343
Leverandørgjeld26312507285
Skyldig offentlige avgifter14----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld511167611112
Sum kortsiktig gjeld91428126831 540
Sum gjeld1 4951 9081 2911 3401 540
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 4361 8361 1991 3151 529
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

AS Mogens Thorsensgate 11

Org nr 933 774 899

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo