Proff
Proff

Andreas Espnes AS

Org nr991 326 340
Telefon901 99 795
AdresseDronningens gate 37, 7012 Trondheim

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn----0
Leder annen godtgjørelse----0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2362---
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter2362000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer449-6--
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3513172411
Driftsresultat−46150−23−24−11
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter00000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad----0
Andre finanskostnader--015-
Sum annen finanskostnad--015-
Sum finanskostnader--0150
Resultat før skatt−46150−23−39−11
Sum skatt0----
Ordinært resultat−46150−23−39−11
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−46150−23−39−11
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler414392392392407
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige449-6--
Investeringer i aksjer og andeler1414141429
Andre fordringer401378378378378
Sum finansielle anleggsmidler414392392392407
Sum varelager0449449455455
Kundefordringer615---
Konsernfordringer-----
Sum fordringer615-07
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post40010
Sum Kasse/Bank/Post40010
Sum omløpsmidler11464450456462
Sum eiendeler425856841848869
Aksje/Selskapskapital-900900900900
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-900900900900
Sum opptjent egenkapital375−65−114−91−52
Annen egenkapital786----
Sum egenkapital375835786809848
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld33----
Annen langsiktig gjeld33----
Sum langsiktig gjeld330000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld7-32161
Skyldig offentlige avgifter−3−3---
Kortsiktig konserngjeld1414---
Annen kortsiktig gjeld-10232320
Sum kortsiktig gjeld1721563921
Sum gjeld5021563921
SUM EGENKAPITAL OG GJELD425856841848869
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Andreas Espnes AS

Org nr 991 326 340

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo