Proff
Proff

Amesto Accounthouse Holding AS

Org nr821 262 232
Telefon922 03 214
AdresseSmeltedigelen 1, 0195 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00000
Leder annen godtgjørelse00000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter282280283264229
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter282280283264229
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader----0
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger----0
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader232197223211307
Driftsresultat50836053−78
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt475254322295345
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt17 57417 42515 64417 1099 856
Sum finansinntekter18 04917 67915 96517 44110 261
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad586404513366339
Andre finanskostnader015473050100
Sum annen finanskostnad015473050100
Sum finanskostnader5865581 243416439
Resultat før skatt17 51217 20514 78217 0779 743
Sum skatt25339932−12
Ordinært resultat17 48717 17214 68417 0459 756
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat17 48717 17214 68417 0459 756
Ordinært utbytte7 50012 50012 00010 0007 500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte7 50012 50012 00010 0007 500
Konsernbidrag01164296-

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler---08
Sum anleggsmidler76 82174 32162 72860 12855 357
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap76 82174 32162 72860 12854 128
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler76 82174 32162 72860 12855 349
Sum varelager-----
Kundefordringer1531601483300
Konsernfordringer19 57219 45314 78917 7118 768
Sum fordringer21 05521 28416 94220 27811 331
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post0014 9422 5617 524
Sum Kasse/Bank/Post0014 9422 5617 524
Sum omløpsmidler21 05521 28431 88522 83918 855
Sum eiendeler97 87795 60594 61382 96774 212
Aksje/Selskapskapital580580580580580
Annen innskutt egenkapital4 1094 1094 1094 1094 109
Sum innskutt egenkapital46 37346 37346 37346 37346 373
Sum opptjent egenkapital31 16021 17316 61714 3637 324
Annen egenkapital31 16021 17316 61714 3637 324
Sum egenkapital77 53367 54662 99060 73553 697
Sum avsetninger til forpliktelser--0220
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 5004 4357 71810 0823 500
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 5004 4357 71810 1043 500
Gjeld til kredittinstitusjoner5 1041 915---
Leverandørgjeld03023224965
Skyldig offentlige avgifter114112314270158
Ordinært utbytte7 50012 50012 00010 0007 500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte7 50012 50012 00010 0007 500
Kortsiktig konserngjeld6 1008 78511 2551 7239 241
Annen kortsiktig gjeld010148751
Sum kortsiktig gjeld18 84423 62423 90612 12817 015
Sum gjeld20 34428 05931 62322 23220 515
SUM EGENKAPITAL OG GJELD97 87795 60594 61382 96774 212
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Amesto Accounthouse Holding AS

Org nr 821 262 232

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo