Proff
Proff

AKSJEFABRIKKEN AS

Org nr926 642 510
Telefon483 05 050
AdresseKongens gate 51, 8514 Narvik

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

02.02.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 4182 7612 493
Annen driftsinntekt050-
Sum driftsinntekter3 4182 8112 493
Varekostnad71812 100
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader75937735
Herav kun lønn-35034
Ordinære avskrivninger---
Nedskrivning---
Andre driftskostnader1 8591 766174
Driftsresultat792487184
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt2090
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt0--
Sum finansinntekter2090
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad600-
Andre finanskostnader1--
Sum annen finanskostnad1--
Sum finanskostnader610-
Resultat før skatt751496184
Sum skatt82239
Ordinært resultat743475145
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat743475145
Ordinært utbytte500--
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte500--
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler0--
Sum anleggsmidler000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler---
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager1 7401 5601 800
Kundefordringer46233115
Konsernfordringer−4-64
Sum fordringer47635197
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post1 0061 289124
Sum Kasse/Bank/Post1 0061 289124
Sum omløpsmidler3 2223 2002 021
Sum eiendeler3 2223 2002 021
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital---
Sum innskutt egenkapital303030
Sum opptjent egenkapital772529116
Annen egenkapital772529116
Sum egenkapital802559146
Sum avsetninger til forpliktelser110
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld110
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld2371657
Skyldig offentlige avgifter14224014
Kortsiktig konserngjeld1 4572 0151 816
Annen kortsiktig gjeld5752164
Sum kortsiktig gjeld2 4192 6401 875
Sum gjeld2 4202 6411 875
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 2223 2002 021
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

AKSJEFABRIKKEN AS

Org nr 926 642 510

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo