Proff
Proff

Aijob AS

Org nr921 118 376
AdresseHåvikebrekka 92, 5440 Mosterhamn

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 011841422-
Leder annen godtgjørelse-26415-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter505925282 3761 162
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter505925282 3761 162
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader853675611342-
Herav kun lønn8081 9461 7261 009-
Ordinære avskrivninger2 9141 1611 1611 159-
Nedskrivning5 271----
Andre driftskostnader3 2262 4871 0557451 390
Driftsresultat−12 214−3 731−2 299131−228
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3-030
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt03000-
Sum finansinntekter330030
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad286169120-
Andre finanskostnader05811060-
Sum annen finanskostnad05811060-
Sum finanskostnader28622712160-
Resultat før skatt−12 496−3 928−2 41974−228
Sum skatt00000
Ordinært resultat−12 496−3 928−2 41974−228
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−12 496−3 928−2 41974−228
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler08 1823 2973 465-
Sum anleggsmidler08 2163 3833 6030
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler02814-
Sum varige driftsmidler02814-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer03178124-
Sum finansielle anleggsmidler03178124-
Sum varelager-----
Kundefordringer---0617
Konsernfordringer504---337
Sum fordringer1 0511 718636849981
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3971617321 549405
Sum Kasse/Bank/Post3971617321 549405
Sum omløpsmidler1 4481 8791 3682 3981 386
Sum eiendeler1 44810 0954 7516 0011 386
Aksje/Selskapskapital113102676750
Annen innskutt egenkapital----−10
Sum innskutt egenkapital1135 0071 4673 81340
Sum opptjent egenkapital−5 093-074−228
Annen egenkapital--074-
Sum egenkapital−4 9815 0071 4673 886−187
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner4 3714 395593--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld4 3714 39559300
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 8482931 6371 9121 224
Skyldig offentlige avgifter712123583-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld203279820120350
Sum kortsiktig gjeld2 0586932 6922 1151 574
Sum gjeld6 4295 0883 2852 1151 574
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 44810 0954 7516 0011 386
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Aijob AS

Org nr 921 118 376

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo