Proff
Proff
Profile-7033943
Vi bygger ditt neste hjem
Profile-7023014

AGDER BOLIG AS

Org nr916 620 209
Telefon907 39 455
AdresseVeverigata 12, 4514 Mandal

I tillegg til at boligene våre har funksjonelle, lyse og gode planløsninger, legger vi fokuset vårt på beliggenhet, en effektiv og miljøvennlig byggeprosess, fornuftige priser og ikke minst en god kundeopplevelse. Agder Bolig AS gjør mye for å innfri kundens forventinger, blant annet valg av gode tekniske løsninger. Vi fokuserer på å levere feilfrie og energieffektive boliger til rett tid.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter165 493109 71423 96638 16953 663
Annen driftsinntekt--023-
Sum driftsinntekter165 493109 71423 96638 19253 663
Varekostnad151 13598 60019 12634 27353 918
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 1301 335000
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-08620-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 0311 230662681917
Driftsresultat10 1988 5494 0913 218−1 173
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt61213180
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt4----
Sum finansinntekter65213180
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3 1712 3798251 2801 201
Andre finanskostnader13---0
Sum annen finanskostnad13---0
Sum finanskostnader3 1842 3798251 2801 201
Resultat før skatt7 0786 1913 2701 956−2 373
Sum skatt1 5601 362720430−522
Ordinært resultat5 5194 8292 5501 526−1 851
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 5194 8292 5501 526−1 851
Ordinært utbytte4 4000000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte4 4000000
Konsernbidrag00000

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0000316
Sum anleggsmidler01834781 1501 007
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0004590
Sum varige driftsmidler0004590
Aksjer/Investeringer i datterselskap0----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer00295400404
Sum finansielle anleggsmidler0183478691691
Sum varelager70 23282 74526 39818 98123 980
Kundefordringer100276120255174
Konsernfordringer60000
Sum fordringer5161 423128864174
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 16980124271271
Sum Kasse/Bank/Post2 16980124271271
Sum omløpsmidler72 91784 24926 65120 11524 424
Sum eiendeler72 91784 43127 12921 26525 432
Aksje/Selskapskapital2 200900900900900
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital2 200900900900900
Sum opptjent egenkapital9 4548 3353 5062 6691 143
Annen egenkapital9 4548 3353 5062 6691 143
Sum egenkapital11 6549 2354 4063 5692 043
Sum avsetninger til forpliktelser1 5567253501140
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner00000
Langsiktig konserngjeld00000
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld17 18029 80105 0425 042
Annen langsiktig gjeld17 18029 80105 0425 042
Sum langsiktig gjeld18 73630 5273505 1565 042
Gjeld til kredittinstitusjoner23 78528 65014 0186 80411 948
Leverandørgjeld16 85314 5201 9493 452−488
Skyldig offentlige avgifter9165---
Kortsiktig konserngjeld003 50100
Annen kortsiktig gjeld1 1523472 9042 2846 887
Sum kortsiktig gjeld42 52744 66922 37212 54018 347
Sum gjeld61 26475 19622 72317 69623 389
SUM EGENKAPITAL OG GJELD72 91784 43127 12921 26525 432
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

AGDER BOLIG AS

Org nr 916 620 209

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo