Proff
Proff

A Bite Of Norway Kvitfjelltunet AS

Org nr926 203 800
AdresseStasjonsvegen 11, 2634 Fåvang

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

08.12.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 5325 430-
Annen driftsinntekt2090-
Sum driftsinntekter6 5525 5200
Varekostnad2 0451 725-
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader2 7272 472-
Herav kun lønn2 4222 221-
Ordinære avskrivninger491475-
Nedskrivning0--
Andre driftskostnader1 9321 650-
Driftsresultat−643−8030
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt100
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter100
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad106110-
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader106110-
Resultat før skatt−748−9130
Sum skatt−134−171−1
Ordinært resultat−614−7421
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−614−7421
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill0--
Sum immaterielle midler3071721
Sum anleggsmidler1 8232 1621
Tomter, bygninger og annen fast eiendom047-
Maskiner/anlegg/biler0--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 5161 942-
Sum varige driftsmidler1 5161 989-
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer0--
Sum finansielle anleggsmidler0--
Sum varelager832-
Kundefordringer34137-
Konsernfordringer---
Sum fordringer190160-
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post2731330
Sum Kasse/Bank/Post2731330
Sum omløpsmidler22550630
Sum eiendeler2 0482 66831
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital0-−6
Sum innskutt egenkapital303024
Sum opptjent egenkapital−1 360−7461
Annen egenkapital001
Sum egenkapital−1 330−71626
Sum avsetninger til forpliktelser0--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 4901 642-
Langsiktig konserngjeld0--
Ansvarlig lånekapital0--
Sum annen langsiktig gjeld0--
Annen langsiktig gjeld0--
Sum langsiktig gjeld1 4901 6420
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld8758186
Skyldig offentlige avgifter612629-
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld401296-
Sum kortsiktig gjeld1 8881 7426
Sum gjeld3 3783 3846
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 0482 66831
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

A Bite Of Norway Kvitfjelltunet AS

Org nr 926 203 800

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo