Lajordet Hytteeieres Parkeringslag SA

Org nr 918 499 458
Skiensgate 10, 3912 Porsgrunn

Roller

Kontaktperson Erik Helstad (f 1949)
Styrets leder Eirik Jørgensen (f 1973)
Styremedlem Erik Helstad (f 1949)
Styremedlem Jan Erik Martinussen (f 1969)
Kilde: Brønnøysundregistrene