FJERMESTAD ARBEIDSVARSLING V/ ELISE BJELLAND

Org nr 923 181 229
Følg bedriften:
Botaniker Resvolls gate 55, 4022 Stavanger

Det å sørge for at en gjennomtenkt skiltplan og en ordentlig risikoplan er utarbeidet i arbeidsvarslingsplanen er viktigere noen gang en før. Historien viser til tragiske ulykker, som kanskje kunne vært unngått med bedre skilting, sikring og markering. Vi fokuserer ikke bare på å få godkjent gravetillatelse og skiltplan, men at vi finner den smidigste løsningen for dine arbeidere og alle typer trafikanter.

Roller

Innehaver Elise Bjelland Ekeli (f 1993)
Regnskapsfører Klientregnskap Sandnes AS
Kilde: Brønnøysundregistrene