Proff
Proff

Wiggson Ab

Org nr811 717 312
Telefon410 20 685
AdresseBergstien 4 C, 0172 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--258--
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2021 0501 2861 4231 796
Annen driftsinntekt---029
Sum driftsinntekter2021 0501 2861 4231 826
Varekostnad86452454499803
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader132510661649818
Herav kun lønn--583569717
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader40180108129153
Driftsresultat−56−936414652
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--007
Sum finansinntekter--007
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad01212
Andre finanskostnader21-01
Sum annen finanskostnad21-01
Sum finanskostnader22213
Resultat før skatt−58−956214556
Sum skatt−13−21143215
Ordinært resultat−45−744911341
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−45−744911341
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler412982254
Sum anleggsmidler412982254
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer2 1322 2782 2682 3152 120
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 1322 2782 2682 3152 120
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post55170187278516
Sum Kasse/Bank/Post55170187278516
Sum omløpsmidler2 1872 4482 4552 5932 636
Sum eiendeler2 2282 4762 4632 6142 690
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital22671419399
Annen egenkapital22671419399
Sum egenkapital22671419399
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld275317364299352
Skyldig offentlige avgifter317896115105
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld9821 0128971 1431 154
Annen kortsiktig gjeld9191 002966965980
Sum kortsiktig gjeld2 2062 4092 3222 5222 590
Sum gjeld2 2062 4092 3222 5222 590
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 2282 4762 4632 6142 690
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Wiggson Ab

Org nr 811 717 312

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo