Proff
Proff

Voss Barnevernsenter

Org nr880 677 292
AdresseStrandavegen 193, 5710 Skulestadmo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt44 96033 57728 20126 00226 274
Sum driftsinntekter44 96033 57728 20126 00226 274
Varekostnad214119145148139
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader37 47225 99922 43521 19320 788
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger536461322676618
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5 8695 0433 9653 8773 384
Driftsresultat8701 9561 3331081 346
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt77768
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3133303
Sum finansinntekter1014010610
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1761258882107
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader1761258882107
Resultat før skatt7041 9711 255331 249
Sum skatt-----
Ordinært resultat7041 9711 255331 249
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat7041 9711 255331 249
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler7 0777 5857 3062 9663 311
Tomter, bygninger og annen fast eiendom6 4996 8467 0242 5083 126
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler526686228300-
Sum varige driftsmidler7 0257 5327 2532 8073 126
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler5353535353
Andre fordringer--0105132
Sum finansielle anleggsmidler535353158185
Sum varelager-----
Kundefordringer4 8752 8902 6033 4032 204
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5 3393 4433 0063 6842 353
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8 4767 3315 5273 1414 561
Sum Kasse/Bank/Post8 4767 3315 5273 1414 561
Sum omløpsmidler13 81510 7748 5336 8266 914
Sum eiendeler20 89218 35915 8399 79110 225
Aksje/Selskapskapital--0--
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital--0--
Sum opptjent egenkapital7 8217 1175 1463 8913 858
Annen egenkapital7 8217 1175 1463 8913 858
Sum egenkapital7 8217 1175 1463 8913 858
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner5 5555 8986 2501 9482 562
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld5 5555 8986 2501 9482 562
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld647719449436479
Skyldig offentlige avgifter2 5712 1131 8431 6311 556
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 2982 5122 1501 8851 770
Sum kortsiktig gjeld7 5165 3444 4433 9523 804
Sum gjeld13 07111 24210 6935 9006 366
SUM EGENKAPITAL OG GJELD20 89218 35915 8399 79110 225
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Voss Barnevernsenter

Org nr 880 677 292

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo