Proff
Proff

S BYGG AS

Org nr928 026 981
Telefon997 12 822
AdresseHolterveien 4 D, 1448 Drøbak

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

01.10.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn00
Leder annen godtgjørelse-0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter--
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter--
Varekostnad--
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader--
Herav kun lønn00
Ordinære avskrivninger41
Nedskrivning--
Andre driftskostnader284
Driftsresultat−32−6
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter--
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad--
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader--
Resultat før skatt−32−6
Sum skatt−7−2
Ordinært resultat−25−3
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−25−3
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler102
Sum anleggsmidler2730
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1727
Sum varige driftsmidler1727
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler--
Sum varelager14-
Kundefordringer--
Konsernfordringer--
Sum fordringer17-
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post524
Sum Kasse/Bank/Post524
Sum omløpsmidler3624
Sum eiendeler6254
Aksje/Selskapskapital3030
Annen innskutt egenkapital−6−6
Sum innskutt egenkapital2424
Sum opptjent egenkapital−28−3
Annen egenkapital--
Sum egenkapital−421
Sum avsetninger til forpliktelser--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld40-
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld400
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld2633
Skyldig offentlige avgifter--
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld--
Sum kortsiktig gjeld2633
Sum gjeld6633
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6254
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

S BYGG AS

Org nr 928 026 981

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo