Proff
Proff

Sør Aurdal Energi AS

Org nr997 712 099
AdresseValdresvegen 1129, 2936 Begnadalen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 2661 2201 1901 1301 122
Leder annen godtgjørelse47413011866

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter40 04237 17235 19437 84538 129
Annen driftsinntekt12 1902 4743 7933 3844 181
Sum driftsinntekter52 23239 64638 98741 22942 309
Varekostnad11 49712 0015 31211 70011 222
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader12 65312 9869 8309 81610 224
Herav kun lønn11 41310 3305 8329 19510 627
Ordinære avskrivninger9 1908 6627 9727 2356 857
Nedskrivning154031--
Andre driftskostnader11 27311 5878 6408 6198 114
Driftsresultat7 466−5 5897 2033 8605 892
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt121118825
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt89186916
Sum finansinntekter21029141741
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad713323372341238
Andre finanskostnader--2--
Sum annen finanskostnad--2--
Sum finanskostnader713323374341238
Resultat før skatt6 962−5 8836 8443 5365 695
Sum skatt1 516−1 2931 5087841 335
Ordinært resultat5 446−4 5905 3352 7524 360
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 446−4 5905 3352 7524 360
Ordinært utbytte---00
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---00
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1701 519226393407
Sum anleggsmidler158 594154 282150 053147 600139 879
Tomter, bygninger og annen fast eiendom133 089127 129125 340123 640115 898
Maskiner/anlegg/biler14 23314 09511 96612 27411 822
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler9 3249 76110 7439 5149 974
Sum varige driftsmidler156 646150 985148 049145 429137 693
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 7781 7781 7781 7781 778
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1 7781 7781 7781 7781 778
Sum varelager6 3375 7995 2184 6204 401
Kundefordringer7 4799 9938 67212 63310 623
Konsernfordringer-----
Sum fordringer9 68113 0959 81712 83111 327
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post9 09173 1261 17889
Sum Kasse/Bank/Post9 09173 1261 17889
Sum omløpsmidler25 11018 90018 16018 62915 817
Sum eiendeler183 704173 182168 214166 229155 695
Aksje/Selskapskapital717717717717717
Annen innskutt egenkapital00000
Sum innskutt egenkapital717717717717717
Sum opptjent egenkapital141 840136 394140 995135 067132 315
Annen egenkapital141 840136 394140 995135 067132 315
Sum egenkapital142 557137 111141 713135 784133 032
Sum avsetninger til forpliktelser2 8772 6962 5152 3342 153
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner24 06313 00013 00013 0007 000
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld26 94015 69615 51515 3349 153
Gjeld til kredittinstitusjoner01 644-0407
Leverandørgjeld5 4617 1103 2996 6135 364
Skyldig offentlige avgifter4 0504 8935 0505 2354 272
Ordinært utbytte---00
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---00
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 5276 7271 2952 4932 429
Sum kortsiktig gjeld14 20720 37510 98615 11113 510
Sum gjeld41 14736 07126 50130 44522 663
SUM EGENKAPITAL OG GJELD183 704173 182168 214166 229155 695
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Sør Aurdal Energi AS

Org nr 997 712 099

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo