Proff
Proff
Profile-7052435
Din visjon. Vårt håndverk.
Profile-7052422

Proplan Bygg AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr915 332 870
AdresseBrukbakken 4a, 7353 Børsa

ProPlan Bygg AS er en stolt byggmesterbedrift, lokalisert i det idylliske Børsa i Skaun kommune. Vi er dedikerte til å levere topp kvalitet med konkurransedyktige priser, og vi oppnår dette gjennom en kombinasjon av effektiv organisering, grundig planlegging og sterke logistikkstrategier.

Vår administrasjon er både nøktern og effektiv, og vi sikrer at alle prosjekter utføres med høyeste grad av professionalitet. På byggeplassen følger vi våre egne velplanlagte rutiner, noe som sikrer jevn fremdrift og førsteklasses håndverkskvalitet i alle prosjekter.

ProPlan Bygg AS er en totalleverandør innen byggebransjen. Som forhandler av BoligPartner boliger, tilbyr vi alt fra prosjektering og bygging av nybygg, til restaurering og byggeledelse.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--857886832
Leder annen godtgjørelse--360-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter55 54942 39436 17130 39031 197
Annen driftsinntekt179-02110
Sum driftsinntekter55 72842 39436 17130 41131 207
Varekostnad36 43725 72421 33018 59919 250
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader12 96711 8699 4009 6338 031
Herav kun lønn9 9649 8378 0107 9696 713
Ordinære avskrivninger653174210270288
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 2493 0552 5422 8912 869
Driftsresultat1 4221 5722 689−982767
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt16714268
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter267632620
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad208189178214216
Andre finanskostnader05---
Sum annen finanskostnad05---
Sum finanskostnader224609178214216
Resultat før skatt1 2249692 574−1 170571
Sum skatt1902103570158
Ordinært resultat1 0347592 216−1 170413
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 0347592 216−1 170413
Ordinært utbytte----136
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----136
Konsernbidrag-−312---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler4 3654 4723 8054 0165 277
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3 3323 3323 3323 3324 641
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 032540473683635
Sum varige driftsmidler4 3653 8723 8054 0165 277
Aksjer/Investeringer i datterselskap0600---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0600---
Sum varelager35101 501879514
Kundefordringer14 9388 6337 8592 3024 055
Konsernfordringer5171 2781 0851 025414
Sum fordringer15 66810 1849 1873 6444 774
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 3827 2213 5592 2593 794
Sum Kasse/Bank/Post1 3827 2213 5592 2593 794
Sum omløpsmidler17 08417 41614 2476 7819 082
Sum eiendeler21 44921 88818 05310 79714 359
Aksje/Selskapskapital240240240240240
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital240240240240240
Sum opptjent egenkapital4 2544 0332 9631 6222 792
Annen egenkapital4 2544 0332 9631 6222 792
Sum egenkapital4 4944 2733 2031 8623 032
Sum avsetninger til forpliktelser372298---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 6293 2513 2503 2503 939
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2 0023 5493 2503 2503 939
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld9 4465 5125 6711 8565 071
Skyldig offentlige avgifter1 3851 9881 4711 3071 089
Kortsiktig konserngjeld5301 7111 1220274
Annen kortsiktig gjeld3 5934 8543 2252 522723
Sum kortsiktig gjeld14 95414 06511 6005 6857 389
Sum gjeld16 95517 61514 8508 93511 327
SUM EGENKAPITAL OG GJELD21 44921 88818 05310 79714 359
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Autorisasjoner

Mester bedrift
Mester bedrift
Godkjent for ansvarsrett
Godkjent for ansvarsrett
Godkjent våtromsbedrift
Godkjent våtromsbedrift
Sentralt godkjent
Sentralt godkjent
Godkjent lærebedrift
Godkjent lærebedrift

Mer info fra Forvalt

Proplan Bygg AS

Org nr 915 332 870

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo