Proff
Proff
Profile-7052435
Din visjon. Vårt håndverk.
Profile-7052422

Proplan Bygg AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr915 332 870
AdresseBrukbakken 4a, 7353 Børsa

ProPlan Bygg AS er en stolt byggmesterbedrift, lokalisert i det idylliske Børsa i Skaun kommune. Vi er dedikerte til å levere topp kvalitet med konkurransedyktige priser, og vi oppnår dette gjennom en kombinasjon av effektiv organisering, grundig planlegging og sterke logistikkstrategier.

Vår administrasjon er både nøktern og effektiv, og vi sikrer at alle prosjekter utføres med høyeste grad av professionalitet. På byggeplassen følger vi våre egne velplanlagte rutiner, noe som sikrer jevn fremdrift og førsteklasses håndverkskvalitet i alle prosjekter.

ProPlan Bygg AS er en totalleverandør innen byggebransjen. Som forhandler av BoligPartner boliger, tilbyr vi alt fra prosjektering og bygging av nybygg, til restaurering og byggeledelse.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---857886
Leder annen godtgjørelse---360

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter49 34255 54942 39436 17130 390
Annen driftsinntekt0179-021
Sum driftsinntekter49 34255 72842 39436 17130 411
Varekostnad32 10536 43725 72421 33018 599
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader15 43812 96711 8699 4009 633
Herav kun lønn12 8549 9649 8378 0107 969
Ordinære avskrivninger412653174210270
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 2504 2493 0552 5422 891
Driftsresultat−2 8621 4221 5722 689−982
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt501671426
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter502676326
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad151208189178214
Andre finanskostnader-05--
Sum annen finanskostnad-05--
Sum finanskostnader151224609178214
Resultat før skatt−2 9641 2249692 574−1 170
Sum skatt−3721902103570
Ordinært resultat−2 5921 0347592 216−1 170
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−2 5911 0347592 216−1 170
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte0----
Sum utbytte0----
Konsernbidrag--−312--

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler4 7024 3654 4723 8054 016
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3 3323 3323 3323 3323 332
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 3701 032540473683
Sum varige driftsmidler4 7024 3653 8723 8054 016
Aksjer/Investeringer i datterselskap00600--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00600--
Sum varelager21135101 501879
Kundefordringer5 26014 9388 6337 8592 302
Konsernfordringer205171 2781 0851 025
Sum fordringer5 45215 66810 1849 1873 644
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post5 9381 3827 2213 5592 259
Sum Kasse/Bank/Post5 9381 3827 2213 5592 259
Sum omløpsmidler11 60117 08417 41614 2476 781
Sum eiendeler16 30321 44921 88818 05310 797
Aksje/Selskapskapital240240240240240
Annen innskutt egenkapital−6----
Sum innskutt egenkapital234240240240240
Sum opptjent egenkapital1 8844 2544 0332 9631 622
Annen egenkapital1 8844 2544 0332 9631 622
Sum egenkapital2 1184 4944 2733 2031 862
Sum avsetninger til forpliktelser0372298--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 2501 6293 2513 2503 250
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld3 2502 0023 5493 2503 250
Gjeld til kredittinstitusjoner0----
Leverandørgjeld2 5619 4465 5125 6711 856
Skyldig offentlige avgifter1 8571 3851 9881 4711 307
Kortsiktig konserngjeld05301 7111 1220
Annen kortsiktig gjeld6 5173 5934 8543 2252 522
Sum kortsiktig gjeld10 93514 95414 06511 6005 685
Sum gjeld14 18516 95517 61514 8508 935
SUM EGENKAPITAL OG GJELD16 30321 44921 88818 05310 797
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Autorisasjoner

Mester bedrift
Mester bedrift
Godkjent for ansvarsrett
Godkjent for ansvarsrett
Godkjent våtromsbedrift
Godkjent våtromsbedrift
Sentralt godkjent
Sentralt godkjent
Godkjent lærebedrift
Godkjent lærebedrift

Mer info fra Forvalt

Proplan Bygg AS

Org nr 915 332 870

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo