Proff
Proff

Obs! Hypermarked Alnabru

Org nr948 432 617
AdresseSmalvollveien 65, 0667 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn4 1404 0844 1433 8313 914
Leder annen godtgjørelse197500156226219

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter8 505 1819 232 6858 951 8867 000 8956 872 619
Annen driftsinntekt229 155254 175217 040189 169191 805
Sum driftsinntekter8 734 3369 486 8609 168 9267 190 0647 064 424
Varekostnad6 655 1087 231 6236 983 0255 495 0415 452 121
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 025 2451 058 9931 005 863875 947831 898
Herav kun lønn809 272858 404821 729710 897681 477
Ordinære avskrivninger190 425172 977142 825116 484103 681
Nedskrivning11 4906425 4409935 580
Andre driftskostnader847 430806 510753 395686 967662 456
Driftsresultat4 638216 115278 37814 6328 688
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt---39 16433 179
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt160 43257 636−25 129116 052103 585
Sum finansinntekter160 43257 63612 377155 216136 764
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad43 684-44 50238 38132 680
Andre finanskostnader-34 001---
Sum annen finanskostnad-34 001---
Sum finanskostnader43 68434 00144 50238 38132 680
Resultat før skatt121 386239 750246 253131 467112 772
Sum skatt9 699−31 659−27 262−15 039−10 441
Ordinært resultat111 687271 409273 515146 506123 213
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat111 687271 409273 515146 506123 213
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler46 97439 504---
Sum anleggsmidler2 222 2542 158 6611 970 5651 698 3531 534 083
Tomter, bygninger og annen fast eiendom265 168295 247287 357261 731205 960
Maskiner/anlegg/biler--718 489--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler834 600844 166-532 025394 826
Sum varige driftsmidler1 099 7681 139 4131 005 846793 756600 786
Aksjer/Investeringer i datterselskap369 211347 472339 523269 492266 441
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler129 134129 134-129 134129 134
Andre fordringer405 619399 316371 594327 055318 613
Sum finansielle anleggsmidler1 075 512979 744964 719904 597933 297
Sum varelager669 591646 367603 113593 450581 517
Kundefordringer10 0348 5758 30512 00312 573
Konsernfordringer-----
Sum fordringer206 536192 263168 063157 700120 381
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 813 8241 874 2221 393 5741 034 178916 569
Sum Kasse/Bank/Post1 813 8241 874 2221 393 5741 034 178916 569
Sum omløpsmidler2 689 9512 712 8522 164 7501 785 3281 618 467
Sum eiendeler4 912 2054 871 5134 135 3153 483 6813 152 550
Aksje/Selskapskapital146 730139 224130 235120 714113 216
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital146 730139 224130 235120 714113 216
Sum opptjent egenkapital1 130 5991 021 854757 020469 578328 076
Annen egenkapital1 023 275979 563688 959366 845171 701
Sum egenkapital1 277 3291 161 078887 255590 292441 292
Sum avsetninger til forpliktelser75 47466 07865 32254 34346 691
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital---034 759
Sum annen langsiktig gjeld2 650 4332 802 3612 346 6522 147 6321 937 145
Annen langsiktig gjeld2 650 4332 802 3612 346 6522 147 6321 937 145
Sum langsiktig gjeld2 725 9072 868 4392 411 9742 201 9752 018 595
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld368 844223 860312 504250 757269 940
Skyldig offentlige avgifter176 208181 980167 417147 879146 961
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld240 607271 632356 165213 373198 067
Sum kortsiktig gjeld908 969841 996836 086691 414692 663
Sum gjeld3 634 8763 710 4353 248 0602 893 3892 711 258
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 912 2054 871 5134 135 3153 483 6813 152 550
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Obs! Hypermarked Alnabru

Org nr 948 432 617

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo