Proff
Proff

O H Slåke Invest AS

Org nr975 780 392
AdresseHolterveien 4 D, 1448 Drøbak

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--9899651 038
Leder annen godtgjørelse--108131131

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter43 52732 23758 83712 25630 011
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter43 52732 23758 83712 25630 011
Varekostnad26 99416 54141 42040515 234
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 2854 3333 5532 9942 849
Herav kun lønn1 8673 6392 9612 4802 386
Ordinære avskrivninger2 3432 3602 3062 3402 332
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 1553 0932 3712 0282 029
Driftsresultat7 7505 9109 1874 4897 568
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1 4931 0711 0361 141950
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt8 9474 97436 3714 3662 432
Sum finansinntekter10 4416 04437 4075 5073 382
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3 4312 6454 0243 5032 876
Andre finanskostnader---0−9
Sum annen finanskostnad---0−9
Sum finanskostnader4 8232 8634 3003 6213 394
Resultat før skatt13 3679 09242 2946 3757 556
Sum skatt1 7151 4501 9648951 454
Ordinært resultat11 6527 64240 3305 4816 102
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat11 6527 64240 3305 4816 102
Ordinært utbytte1 000----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 000----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1081083838-
Sum anleggsmidler177 750174 129129 075139 048138 738
Tomter, bygninger og annen fast eiendom75 79377 17476 73380 58285 130
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler122283317459657
Sum varige driftsmidler75 91577 45777 05081 04185 787
Aksjer/Investeringer i datterselskap14 02312 70211 15211 15211 152
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer44444427 25827 53533 677
Sum finansielle anleggsmidler101 72696 56351 98757 97052 951
Sum varelager11 68623 76423 50240 764-
Kundefordringer1 8611 7281 0611 571802
Konsernfordringer-----
Sum fordringer10 1495 50737 8485 5423 278
Sum investeringer5 4077 3216 1156 2415 688
Kasse/Bank/Post27 60427 34213 8655 52916 650
Sum Kasse/Bank/Post27 60427 34213 8655 52916 650
Sum omløpsmidler54 84763 93481 33058 07625 615
Sum eiendeler232 596238 063210 405197 125164 353
Aksje/Selskapskapital400400400400400
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 9481 9481 9481 9481 948
Sum opptjent egenkapital119 421108 770101 12860 79855 318
Annen egenkapital119 421108 770101 12860 79855 318
Sum egenkapital121 369110 718103 07662 74657 266
Sum avsetninger til forpliktelser2 6512 7343 0612 9973 160
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner71 49281 59179 83474 28877 400
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld30 50132 71320 04022 35422 907
Annen langsiktig gjeld30 50132 71320 04022 35422 907
Sum langsiktig gjeld104 644117 038102 93599 639103 467
Gjeld til kredittinstitusjoner--025 041-
Leverandørgjeld1 8843 3991 1125 663322
Skyldig offentlige avgifter261462383291353
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 0025 0821 0002 6871 122
Sum kortsiktig gjeld6 58310 3074 39434 7403 621
Sum gjeld111 227127 345107 329134 379107 088
SUM EGENKAPITAL OG GJELD232 596238 063210 405197 125164 353
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

O H Slåke Invest AS

Org nr 975 780 392

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo