Proff
Proff

Norwegian Toy Import AS

Org nr981 025 660
AdresseElveveien 23, 3262 Larvik

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 0361 058933818758
Leder annen godtgjørelse99594

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter237 217217 230226 864193 94595 907
Annen driftsinntekt-87---
Sum driftsinntekter237 217217 317226 864193 94595 907
Varekostnad218 638183 840194 434175 37187 623
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 2092 2192 2291 9531 680
Herav kun lønn1 7821 9021 9051 6771 417
Ordinære avskrivninger01081 0581 058-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 7831 1367 0825 7093 588
Driftsresultat13 58830 01522 0619 8543 016
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0--054
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2 8082 6691 4182 99016
Sum finansinntekter2 8082 6691 9833 82370
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3013161156
Andre finanskostnader1 95819436 3442 049349
Sum annen finanskostnad1 95819436 3442 049349
Sum finanskostnader2 5241 35738 5374 114505
Resultat før skatt13 87231 326−14 4939 5632 580
Sum skatt3 0556 892−3 1762 117600
Ordinært resultat10 81724 435−11 3177 4461 980
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat10 81724 435−11 3177 4461 980
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler005932 1163 173
Sum anleggsmidler005932 1163 173
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-0---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-0---
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager22 28131 450---
Kundefordringer02 12312 99111 4609 607
Konsernfordringer36 33818 081-4 34413 129
Sum fordringer38 36433 09823 96445 53629 804
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post189171195124125
Sum Kasse/Bank/Post189171195124125
Sum omløpsmidler60 83464 71924 15945 66029 930
Sum eiendeler60 83464 71924 75247 77533 103
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital38 56027 7433 30914 6267 180
Annen egenkapital38 56027 7433 30914 6267 180
Sum egenkapital38 66027 8433 40914 7267 280
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 64710 4743 63813 3995 292
Skyldig offentlige avgifter4 96218 6857 78512 2073 912
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld11 00008 9273 4997 710
Annen kortsiktig gjeld5101 3109941 8278 310
Sum kortsiktig gjeld22 17336 87621 34433 04925 823
Sum gjeld22 17336 87621 34433 04925 823
SUM EGENKAPITAL OG GJELD60 83464 71924 75247 77533 103
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Norwegian Toy Import AS

Org nr 981 025 660

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo