Proff
Proff

Norep A/S

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr851 427 872
AdresseBurøyveien 11, 8012 Bodø

Vi tilbyr et bredt utvalg av arbeidsklær og verneutstyr for ulike yrker og behov. Vi har også alt av personlig verneutstyr og førstehjelpsutstyr tilgjengelig.

I tillegg til vårt utvalg av arbeidsklær og verneutstyr, tilbyr vi også firma profilering, inkludert logo-brodering og transfer merker, skilt og foliearbeid, profilklær og tilbehør, samt reise-effekter. Vi har alt du trenger for å gjøre din bedrift synlig og profesjonell.

Ta en titt på vårt utvalg og kontakt oss gjerne for mer informasjon eller spørsmål. Vi ser frem til å hjelpe deg med å finne det du trenger!

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---484577
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7 8857 6137 3866 4228 407
Annen driftsinntekt−61 710--0
Sum driftsinntekter7 8799 3237 3866 4228 407
Varekostnad4 1044 3064 1953 5473 778
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 1681 6671 5701 5191 998
Herav kun lønn-1 4641 3781 3451 776
Ordinære avskrivninger1337441521
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 2659161 1722 0321 190
Driftsresultat1 2102 427405−6901 420
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt110013
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt55611
Sum finansinntekter176614
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad767648
Andre finanskostnader06172321
Sum annen finanskostnad06172321
Sum finanskostnader7613232729
Resultat før skatt1 1502 420388−7161 395
Sum skatt25646600311
Ordinært resultat8941 954388−7161 084
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat8941 954388−7161 084
Ordinært utbytte----500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler1 1731 6106871153
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler0-000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 1736101871153
Sum varige driftsmidler1 1736101871153
Aksjer/Investeringer i datterselskap--500--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler01 001500--
Sum varelager5 4112 7812 1922 1401 966
Kundefordringer723542641427338
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 936583695478411
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post614283497062 003
Sum Kasse/Bank/Post614283497062 003
Sum omløpsmidler8 4083 7923 2363 3244 380
Sum eiendeler9 5815 4023 9233 3354 433
Aksje/Selskapskapital5050600600600
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital5050600600600
Sum opptjent egenkapital3 0223 9852 0311 6422 358
Annen egenkapital3 0223 9852 0311 6422 358
Sum egenkapital3 0724 0352 6312 2422 958
Sum avsetninger til forpliktelser161---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 151185---
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 167186000
Gjeld til kredittinstitusjoner217----
Leverandørgjeld2 695485405279142
Skyldig offentlige avgifter425519179160
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 387177696734362
Sum kortsiktig gjeld5 3421 1811 2921 0931 475
Sum gjeld6 5091 3681 2921 0931 475
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9 5815 4023 9233 3354 433
Garantistillelser0----
Pantstillelser0----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7059614

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Norep A/S

Org nr 851 427 872

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo